Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR
09.07.2021

Vznikli poradné orgány pri zmenách vo vzdelávaní

Záujem stať sa členmi prejavilo 278 odborníkov, akademických pracovníkov a učiteľov z praxe, uvádza ŠPÚ.

Ilustračná snímka, FOTO TASR/AP

Bratislava 9. júla (TASR) - Zmeny v obsahu a forme vzdelávania budú postavené na princípe participatívnosti. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) preto vytvoril nové ústredné kurikulárne komisie pre základné i stredoškolské vzdelávanie. Riadiť a koordinovať ich bude hlavná koordinačná skupina a zriadený bol aj Žiacky poradný výbor, ktorý žiakom umožní reagovať na pripravované zmeny. Záujem pracovať v poradnom orgáne pri zmenách vo vzdelávaní prejavilo 278 odborníkov a ľudí z praxe a 256 mladých ľudí. Informuje o tom ŠPÚ na svojom webe.

Proces prípravy zmien vo vzdelávaní bude koordinovaný takzvanou hlavnou koordinačnou skupinou, ktorá má 23 členov - zástupcov rezortu školstva, ŠPÚ, Štátnej školskej inšpekcie, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Metodicko-pedagogického centra, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Slovenskej komory učiteľov, zástupcov pedagogických fakúlt, riaditeľov základných škôl a stredných škôl.

Samotné kurikulum bude tvorené odborníkmi na jednotlivé vzdelávacie oblasti, predmety a stupne vzdelávania. V júni bola ŠPÚ vyhlásená verejná výzva na zapojenie sa do ústredných kurikulárnych komisií, ktorých činnosť bude sústredená najmä na reformu kurikula v základných a stredných školách. Pripravovať bude nový štátny vzdelávací program pre základné školy, ku ktorému sa budú vytvárať aj sprievodné dokumenty.

"Záujem stať sa členmi prejavilo 278 odborníkov, akademických pracovníkov a učiteľov z praxe. Do ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie bolo na základe posúdenia žiadostí oslovených 238 členov," uvádza ŠPÚ. Pracovať budú v samostatných komisiách pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, a to jazyk a komunikácia, cudzie jazyky, matematika, informatika, človek a príroda, človek a svet práce, človek a spoločnosť, umenie a kultúra či zdravie a pohyb. Práca týchto komisií sa začala na spoločnom odbornom stretnutí začiatkom júla v Banskej Bystrici.

Pripravované zmeny budú konzultované aj so zástupcami žiakov. ŠPÚ v spolupráci s Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže zriadil Žiacky poradný výbor zložený zo 16 členov spomedzi žiakov základných a stredných škôl. Záujem oň prejavilo 256 mladých ľudí z celého Slovenska.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]