Autor textu: TASR
09.09.2021

Národná banka: V porovnaní s krajinami EÚ má Slovensko vyšší podiel vzdelaných obyvateľov

Zo štatistík zverejnených Národnou bankou Slovenska slovenský vzdelávací systém reaguje slabo na požiadavky trhu práce.

Ilustračná snímka. FOTO TASR – Milan Kapusta

Bratislava 9. septembra (TASR) - V porovnaní s krajinami EÚ má Slovensko vyšší podiel vzdelaných obyvateľov (aspoň s vyšším stredným vzdelaním), zaostávame však v prípade podielu vysokoškolákov a účasti detí na vzdelaní v ranom detstve. Slovensko má, podobne ako viaceré krajiny strednej a východnej Európy, v rámci EÚ relatívne vysoký podiel obyvateľov s aspoň vyšším stredným vzdelaním. Naopak, napriek relatívne dynamickému rastu je podiel vysokoškolsky vzdelaných stále nižší aj v porovnaní s priemerom EÚ. Vyplýva to z informácií, ktoré pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa gramotnosti uviedol hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Majer.
      
Značná medzera je podľa NBS aj vo vzdelávaní detí v ranom detstve, kde výrazne zaostávame za priemerom EÚ. Zaškolenosť v predprimárnom vzdelávaní je nízka najmä v prípade detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.
      
Výsledky žiakov zaostávajú za krajinami OECD, problémom sú aj veľké rozdiely medzi najlepšími a najslabšími žiakmi a výrazný vplyv socioekonomického prostredia na výsledky žiakov. Podľa programu medzinárodného porovnania 15-ročných žiakov (PISA) majú slovenskí žiaci slabšie výsledky v porovnaní s priemerom krajín OECD vo všetkých troch sledovaných oblastiach (čitateľská, prírodovedná a matematická gramotnosť). Najslabšie sú v čitateľskej gramotnosti.
      
Slabé výsledky dosahujú aj slovenské vysoké školy, ktoré zaostávajú aj v prípade regionálneho porovnania. V šanghajskom rebríčku najlepších vysokých škôl sa v prvej tisícke umiestnila len jedna slovenská univerzita. Na porovnanie, Česká republika má v prvej päťstovke jedno zastúpenie a ďalších šesť univerzít sa umiestnilo v druhej päťstovke.
      
Zo štatistík zverejnených NBS slovenský vzdelávací systém reaguje slabo na požiadavky trhu práce. V rámci EÚ zaznamenáva Slovensko najvýraznejší nesúlad medzi študijným zameraním a vykonávanou prácou. Takmer 38 percent absolventov pracuje v inom ako vyštudovanom odbore. Ďalším problémom je aj prekvalifikovanosť na pracovných miestach. Slovensko má mierne nadpriemerný podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí na pozíciách s nižším požadovaným vzdelaním.
      
Digitálne zručnosti obyvateľstva sú v porovnaní s krajinami EÚ nižšie. Popri relatívne vysokom nesúlade slovenského vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce je Slovensko charakteristické aj nízkou účasťou na celoživotnom vzdelávaní, ktorá patrí k najnižším v EÚ. V roku 2020 sa na vzdelávaní dospelých zúčastnilo iba o niečo menej ako tri percentá dospelých. To je trikrát menej ako priemer EÚ.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]