Autor textu: TASR
11.11.2021

PRIESKUM: Online vzdelávanie ohrozuje kvalitu výučby

Počas preverovania vedomostí študentov pri dištančnej výučbe v čase pandémie dochádzalo častejšie k podvádzaniu. 

Ilustračná snímka, FOTO TASR/DPA

Bratislava 11. novembra (TASR) - S rýchlo sa zhoršujúcou pandemickou situáciou stále viac pracovísk vysokých škôl prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Akademická štvrťhodinka vyplýva, že pandémia ochorenia COVID-19 už v predošlých semestroch negatívne ovplyvnila kvalitu vzdelávania vysokoškolákov, keď 59 percent respondentov uviedlo, že pri väčšine predmetov nadobudlo porovnateľné vedomosti ako pri prezenčnej výučbe. Skúsenosti učiteľov tiež naznačujú, že dištančná výučba, zavádzaná v dôsledku pandémie, môže pri nevhodných metódach výučby a skúšania vytvárať priaznivejšie podmienky pre podvádzanie. TASR o tom informovali zo SAAVŠ.

Viac ako tretine respondentov (38 percent) chýbal na väčšine predmetov priamy kontakt s učiteľmi. Tí im prevažne posielali texty a zadania a študenti následne odosielali vypracované úlohy. Zároveň si viac ako štvrtina respondentov (28 percent) musela na úspešné zvládnutie väčšiny predmetov dopĺňať vedomosti z mimoškolských zdrojov. "Tieto zistenia indikujú, že je potrebné pomôcť učiteľom pri rozvíjaní tých pedagogických a didakticko-metodických zručností, ktoré im pomôžu lepšie zvládnuť dištančné vzdelávanie," uviedla Renáta Hall, koordinátorka analytického tímu SAAVŠ. Z uvedeného tiež podľa Hall vyplýva, že pri prechode na dištančnú výučbu je potrebné dbať na to, "aby učitelia so študentmi priamo komunikovali, aby mali študenti k dispozícii potrebné materiály a zároveň aby ich hodnotenie zohľadňovalo špecifiká dištančnej výučby".

Počas preverovania vedomostí študentov pri dištančnej výučbe v čase pandémie dochádzalo častejšie k podvádzaniu. To, že boli podvody pomerne rozšírené v minulých rokoch, ukazujú aj dáta prieskumu, kde sa viac ako polovica respondentov (56 percent) stretla napríklad s tým, že študenti odpisovali počas testov či vypracovávania zadaní. Podľa Petra Maňa, analytika SAAVŠ, "by sa priestor na podvádzanie mohol zúžiť, ak by sa napríklad hodnotilo to, či študenti pochopili preberanú látku, a nie namemorované poznatky. Ak totiž ide len o reprodukciu učiva, tak aj študenti majú väčšiu možnosť odpisovať či inak podvádzať". Avšak len necelé dve tretiny respondentov (63 %) si myslia, že ich vzdelávanie sa zameriavalo viac na porozumenie učivu než na namemorované poznatky.

Akademická štvrťhodinka je najväčším prieskumom názorov študentov na Slovensku. Prieskum je zameraný na prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia a pokrýva všetky študijné odbory na Slovensku. Zber dát sa uskutočňoval od 30. apríla do 31. mája. Zúčastnilo sa na ňom takmer 20.000 študentov.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]