Autor textu: TASR
03.12.2021

Rezort školstva: Akčný plán riešenia šikanovania má eliminovať budúce riziká

Rezort školstva predložil materiál do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Zdôvodňuje to naliehavosťou predloženia materiálu na rokovanie vlády SR.

Ilustračná snímka. FOTO TASR/DPA

Bratislava 3. decembra (TASR) - Akčný plán riešenia šikanovania v školách je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach. Vyplýva to z návrhu akčného plánu riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR do medzirezortného pripomienkového konania.
      
V kontexte novej právnej úpravy Trestného zákona SR, zavedením osobitnej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania, sa prispieva k vyššej ochrane obetí. A preto je aj akčný plán zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach. "Keďže šikanovanie a v poslednom období aj kyberšikanovanie patria medzi najzávažnejšie negatívne javy v súčasnosti prítomné v školskom prostredí. Nie je to len záležitosť spadajúca do oblasti pedagogiky, ale ide o komplexný psychologický, sociálny, právny a etický problém," uvádza sa v predloženom materiáli.
      
Rezort školstva poznamenal, že je dôležité, aby problematika šikany a kyberšikany práve z dôvodu nebezpečnosti a dosahu na zdravie a často na život detí a mládeže, bola neustále monitorovaná a   vyhodnocovaná. Hlavným cieľom akčného plánu je eliminácia rizík a podmienok vplývajúcich na výskyt šikany v školskom prostredí, ako aj zvyšovanie povedomia o rizikách tohto správania vo fyzickom aj online prostredí.
      
Akčný plán sa zameriava na štyri hlavné ciele. Prvým je zvýšenie odbornosti pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v školstve v prístupe k šikane, ďalej posilnenie spolupráce s orgánmi štátnej správy na účel vzájomnej informovanosti a efektívnosti spolupráce. Tretím cieľom je vytvorenie opatrení na elimináciu budúcich rizík a posledným monitoring a posilnenie informovanosti a povedomia o šikane.
      
Rezort školstva predložil materiál do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Zdôvodňuje to naliehavosťou predloženia materiálu na rokovanie vlády SR.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]