Autor textu: TASR
15.12.2021

Stratégia SR pre mládež kladie dôraz na prácu s mladými ľuďmi

Stratégia SR pre mládež nadväzuje na Stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a stotožňuje sa s jej vymedzením aktuálnej situácie mladých ľudí.

Ilustračná snímka. FOTO TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 15. decembra (TASR) – Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028 kladie dôraz predovšetkým na prácu s mladými ľuďmi a ich neformálne vzdelávanie. Vyplýva to z návrhu stratégie SR pre mládež na nasledujúce roky, ktorý v utorok schválila vláda.
      
Stratégia definuje kľúčové oblasti, ciele, opatrenia a indikátory smerujúce k zlepšeniu situácie mladých ľudí. Vychádza z poznatkov a dôkazov o skutočných potrebách mladých ľudí a je výsledkom dialógu mládeže so zástupcami verejnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy a mimovládneho sektora. "Do dva roky trvajúcich konzultačných procesov prípravy stratégie sa zapojilo viac ako 300 subjektov z celého Slovenska. Stratégia vychádza zo základných zásad, ako sú dôstojnosť, spravodlivosť, rovnosť, rešpekt a autonómia, a súčasne sa opiera o princíp aktívnej účasti, inklúzie a rovného prístupu k príležitostiam," uvádza sa v predloženom materiáli.  
      
Z materiálu vyplýva, že za mládež sú považované všetky osoby, ktoré dovŕšili vek najviac 30 rokov, pričom väčší dôraz je kladený na vekovú skupinu od 13 do 30 rokov. Opatrenia, ktoré stratégia definuje, sa tak dotýkajú veľkej skupiny obyvateľstva (33 percent z celkovej populácie) v rôznych fázach ich života.
      
Stratégia SR pre mládež nadväzuje na Stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a stotožňuje sa s jej vymedzením aktuálnej situácie mladých ľudí. Podľa nej majú mladí ľudia záujem prevziať kontrolu nad svojimi životmi, zapájať sa a podporovať ostatných. "Napriek tomu čelia neistote týkajúcej sa svojej budúcnosti v dôsledku technologických zmien, demografických trendov, diskriminácie, sociálneho vylúčenia, falošných správ či dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19. Mladí ľudia potrebujú byť odolní a schopní prispôsobiť sa rôznym aktuálnym aj budúcim výzvam. Mnoho mladých ľudí je tiež znepokojených globálnymi otázkami, ako sú klimatické zmeny, mier a bezpečnosť," píše sa v materiáli.
      
"Ciele stratégie a k nim prislúchajúce opatrenia prispievajú a napomáhajú tomu, aby mladí ľudia konali udržateľne, morálne a zodpovedne, mali kľúčové kompetencie potrebné pre život, boli aktívnou súčasťou komunity a spoločnosti, mysleli kriticky a kreatívne, poznali svoje práva a dbali na svoje fyzické a psychické zdravie," dodáva sa v materiáli.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]