Autor textu: TASR
08.02.2022

Záujem o program Tréneri v košických školách narastá

Pilotný program Tréneri v škole spustili vo februári 2021, s jeho ideou prišiel práve Kučera, ktorý je bývalým šiestym najlepším tenistom na svete.

Ilustračná snímka. EASYFOTO TASR - Adriána Hudecová

Košice 8. februára (TASR) – V rámci programu Tréneri v školách pôsobia špeciálne školení tréneri v 18 z 34 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Ako magistrát informuje na svojej webovej stránke, v ďalšom školskom roku by sa mal počet detí zapojených do uvedeného projektu zvýšiť. Rastúci záujem rodičov a škôl o tento program ocenil aj garant projektu a splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.
      
V súčasnosti má v košických ZŠ špeciálnu hodinu telesnej a pohybovej výchovy viac ako 2100 detí v 90 triedach. V školskom roku 2022/2023 by k nim malo pribudnúť ďalších desať tried približne s 240 žiakmi. „Dôležité je, že aj vo vašom meste sa nám darí angažovať odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu, keďže na prvom stupni ZŠ nemáme telocvikárov. Sú to športovci, ktorí dokážu nenásilnou, hravou formou vzbudiť záujem detí o šport, vytvoriť základ zdravého životného štýlu,“ uviedol Kučera po pondelkovej (7. 2.) návšteve ZŠ Nám. L. Novomeského a ZŠ Hroncovej.
      
Projekt pozitívne hodnotí aj riaditeľka ZŠ Nám. L. Novomeského Ľudmila Medvecová. Ako povedala, deti sa na hodiny s trénerom tešia a účasť trénerov - športovcov na vyučovaní vítajú aj rodičia a pedagogickí pracovníci. „Záujem o tento projekt priniesla doba, v ktorej žijeme. Na zasadnutiach rady školy a rady rodičov často počuť, že by sa tento projekt mal rozšíriť z prvého stupňa aj do vyšších ročníkov,“ uviedla riaditeľka.
      
Primátor Jaroslav Polaček dodal, že podpora športu, vrátane tohto projektu, je jednou z priorít mesta. Mesto podľa neho vytvára podmienky na to, aby riaditelia škôl mali voľné ruky a mohli sa do projektu zapojiť a uzatvárať s trénermi zmluvy o spolupráci.
      
Pilotný program Tréneri v škole spustili vo februári 2021, s jeho ideou prišiel práve Kučera, ktorý je bývalým šiestym najlepším tenistom na svete. Program je určený pre prvý stupeň ZŠ a deti sa jeho prostredníctvom môžu hravou formou oboznámiť s rôznymi druhmi športov. Cieľom je podporiť ich záujem o šport a prostredníctvom pohybových aktivít prispieť k posilneniu fyzického i mentálneho zdravia detí.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]