Autor textu: TASR
31.03.2022

Študenti sa môžu prihlásiť do súťaže Akademický Prešov

V súťažnej kategórii Študentské divadlá by súbory mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. 

Snímka zo súťažného predstavenia na Akademickom Prešove, foto z archívu. FOTO TASR – Milan Kapusta

Prešov 31. marca (TASR) - Študenti vysokých škôl sa môžu prihlásiť do súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov (AP). Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách. V poradí 56. ročník AP sa uskutoční v dňoch 25. až 28. apríla.

V kategórii Pôvodná literárna tvorba - poézia, próza a esej sa prijímajú ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať e-mailom na [email protected] najneskôr do 14. apríla. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia.

V súťažnej kategórii Študentské divadlá by súbory mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky organizačnému štábu alebo emailom na [email protected] do 11. apríla. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne.

pic
Na archívnej snímke predstavenie hry Nevidiaci študentského divadelného súboru Prešovskej univerzity na 53. ročníku súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov. FOTO TASR - Milan Kapusta

Účastník súťaže v kategórii Umelecký preklad zašle preklad uceleného umeleckého textu, nie úryvku z románu, novely a podobne v troch exemplároch – próza maximálne desať strán, poézia 100 veršov najneskôr do 14. apríla na [email protected] Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.

Súťažná kategória Mediálne umenie: film má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo lenka.regrutová@unipo.sk do 14. apríla.

Súťažne sa môžu na AP zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, v Divadle Alexandra Duchnoviča a v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky je možné nájsť na webstránke AP ff.unipo.sk/ap.

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rektorát PU v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a občianske združenie AP.

pic
Na archívnej snímke predstavenie Fuj, baba Femina! študentského divadelného súboru UNIS UMB Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na súťaži umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov FOTO TASR - Milan Kapusta

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, REKTORÁT PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE, MESTO PREŠOV, FOND NA PODPORU UMENIA, OZ AP
vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska 56. ročník Akademického Prešova (25. 4. – 28. 4. 2022)

v kategóriách

1. Pôvodná literárna tvorba (poézia, próza, esej)

Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne
v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch
exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom
na [email protected] najneskôr do 14. apríla 2022. Súčasťou podujatia sú odborné semináre,
individuálne rozbory a hodnotenia.

2. Študentské divadlá

Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom
žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na
slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia
s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na
[email protected] do 11. apríla 2022. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie
slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných
teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne.

3. Umelecký preklad

Účastník súťaže v translácii zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely
a pod.) v troch exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 14. apríla 2022
na [email protected] . Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského
a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov
členmi poroty.

4. Mediálne umenie: film

Súťažná kategória má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej
generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť
predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela
v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo lenka.regrutová@unipo.sk do 14. apríla
2022.

Všeobecné pokyny

Súťažne sa môžu na Akademickom Prešove zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl
a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Účastníci majú
zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej
univerzity v Prešove, v Divadle A. Duchnoviča a v Divadle J. Záborského. Hosťami festivalu budú
domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia
a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky nájdete na webovej stránke
Akademického Prešova.

Štáb
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01
Prešov
[email protected]
ff.unipo.sk/ap
www.facebook.com/AkademickyPresov

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]