Autor textu: Mária Tarišková
13.12.2022

Microsoft rozširuje vzdelávacie programy 

Spolu s partnermi ponúkne školenie digitálnych zručností státisícom ľudí na Slovensku a v Českej republike.

Foto: Microsoft

Bratislava 13.12.2022 (Skolske.sk/OTS))

Takmer tri štvrtiny (73%) firiem na Slovensku a v Českej republike majú problém nájsť kvalifikovaných IT odborníkov. Vyplynulo to z výsledkov septembrového prieskumu medzi českými a slovenskými firmami, ktoré pre Microsoft Česká republika a Slovensko spracovala analytická spoločnosť IDC. Microsoft preto reaguje na túto potrebu sprístupnením vzdelávacích aktivít širokej verejnosti, študentom a pedagógom na všetkých stupňoch a IT profesionálom na Slovensku a v Českej republike.
 
Európe chýba takmer milión IT odborníkov, na Slovensku je to približne 15 000, na českom trhu dvojnásobok. Stále sa zrýchľujúca digitalizácia a inovácie si vyžadujú pracovníkov, ktorí dokážu kombinovať znalosti z viacerých oborov, vrátane IT technológií. Z prieskumu Microsoftu na Slovensku a v ČR zároveň vyplynulo, že vedenie dopytovaných spoločností si uvedomuje aj nutnosť zvyšovania úrovne digitálnych zručností aktuálnych zamestnancov. Až 65% organizácií potvrdzuje, že ich pracovníci chcú získavať nové digitálne zručnosti, pričom 63% z nich deklaruje presvedčenie, že nedostatok IT zručností znižuje alebo bude znižovať produktivitu.
 
Hybridné školenia a certifikácie pre viac ako pol milióna záujemcov
Spoločnosť Microsoft patrí medzi globálnych lídrov v oblasti vzdelávania digitálnych zručností a v spolupráci s partnermi sa rozhodla ponúknuť široko dostupné programy hybridných školení a certifikácií pre viac ako pol milióna záujemcov z radov verejnosti a firiem, pre stotisíc študentov a pedagógov a pre viac ako dvadsať tisíc IT profesionálov, cloudových odborníkov. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť rýchlejšie preklenúť medzery v digitálnych zručnostiach naprieč profesiami, urýchliť nábor a rekvalifikáciu ľudí v IT a vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom partnerského a zákazníckeho ekosystému spoločnosti Microsoft, ktorý pozostáva z päťtisíc firiem na Slovensku a v  Českej republike.
 
Previazanosť digitalizácie a prosperity dokumentuje Index digitálnej budúcnosti (Digital Futures Index) spoločnosti Microsoft zostavený na základe dát mapujúcich pokrok v zavádzaní digitálnych technológií v Európe a ukazuje, že krajiny, ktoré majú hlbšiu úroveň digitálnych zručností (škandinávske krajiny, Holandsko, Estónsko) a aktívnejšie využívajú digitálne technológie a služby rôzneho druhu, dosahujú lepšie výsledky v kľúčových ukazovateľoch kvality života vrátane vyššej produktivity a zárobkov, inovácií podporujúcich rast ekonomiky a vytváranie nových pracovných miest.
 
​​​​​​​

Digitálna transformácia na Slovensku musí zrýchliť
Zrýchlená digitálna transformácia by mohla Slovensku priniesť rast produktivity a digitálnej ekonomiky, ako konštatuje poradenská spoločnosť McKinsey vo svojej analýze Vzostup digitálnych vyzývateľov, perspektíva SR (Slovakia as a Digital Challenger). Podľa tejto správy môže zrýchlenie digitalizácie do roku 2025 priniesť až 20,9 miliárd EUR dodatočného hrubého domáceho produktu (HDP), čo je ekvivalent 16,9 % HDP. Ak by Slovensko nezrýchlilo svoju digitálnu transformáciu a pokračovalo doterajším tempom, digitálna ekonomika v roku 2025 by predstavovala podiel iba 4,7% HDP.
 
„Rozhodli sme sa výrazne rozšíriť vzdelávacie aktivity v oblasti digitálnych zručností, ktoré poskytujeme individuálnym záujemcom, firmám, verejnej správe a školám v Českej republike a na Slovensku. Ide o prepracovaný a štruktúrovaný systém hybridných školení, študijných materiálov a certifikácií od základných až po pokročilé digitálne zručnosti,“ vysvetľuje Martin Hruška, riaditeľ pre partnerský ekosystém v spoločnosti Microsoft, ktorý má v Microsoft Česká republika a Slovensko na starosti programy určené na podporu zvyšovania digitálnych zručností, a dodáva: „Spolu s našimi partnermi GoodCall, Digiskills, Gopas, Unicorn University, Czechitas, Aj Ty v IT a taktiež v spolupráci s českými a slovenskými univerzitami máme ambíciu rozšíriť a prepojiť vzdelávanie v digitálnych zručnostiach od školy až po dôchodok tak, aby bolo praktické, škálovateľné a pripravilo firmám kvalitných pracovníkov ako aj umožnilo ľuďom kariérny rast a dlhodobú perspektívu na trhu práce. IT znalosti už nemôžu byť iba doménou IT profesionálov. Znalosť technológií už musí patriť do základnej znalostnej výbavy, ako abeceda a násobilka.“
 
Česká a slovenská ekonomika potrebujú urýchliť rozvoj digitálnych zručností naprieč profesiami. Od pracovníkov sa bude stále viac vyžadovať, aby pri svojej každodennej práci používali online aplikácie alebo iné technologické nástroje. S pokračujúcim trendom digitalizácie je pravdepodobné, že do roku 2030 na Slovensku prídeme o 200-tisíc pracovných miest v dôsledku robotizácie a automatizácie. Podľa výsledkov reportu Svetového ekonomického fóra do roku 2025 celosvetovo vznikne až 97 miliónov nových pracovných miest, pričom ich zanikne menej – 85 miliónov. Táto transformácia si však vyžiada opätovné nastavenie pracovných úloh a výraznejší posun v aplikácii digitálnych zručností aj v doposiaľ manuálnych zamestnaniach. Už dnes požadujú firmy v prevažnej väčšine pracovných ponúk určitú úroveň digitálnej gramotnosti, a to vrátane takých profesií, akou je napríklad skladník.
 
Veľkou príležitosťou je zapojiť do IT viac žien. V porovnaní s krajinami Európskej únie, kde v technológiách pracuje v priemere 19,1 % žien, je to na Slovensku len 14,9 % a v Českej republike najmenej v rámci EÚ, len 10%. Kariéra v IT dáva ženám jednak tak potrebnú flexibilitu, zároveň ponúka možnosti rozvoja a zaujímavé finančné ohodnotenie.
 


Firmy sa obávajú straty konkurencieschopnosti
Podľa výsledkov prieskumu IDC vníma vedenie firiem nutnosť rozvoja IT zručností ako významný faktor pre budúcu konkurencieschopnosť. Až 66% z nich uviedlo, že nedostatok IT zručností povedie k rastu obchodného rizika a 65% zdôraznilo, že nedostatok znalostí v oblasti technológií bráni ich firme v rozvoji inovácií. Z hľadiska špecifických znalostí a zručností, 61% organizácií požaduje znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti za najdôležitejšiu technologickú schopnosť, ktorú v súčasnej dobe potrebujú. Pre 42% organizácií sú taktiež dôležité aj skúsenosti v oblasti nástrojov a spolupráce. To platí predovšetkým pre firmy z Českej republiky. Pre 43% organizácií sú významnejšie znalosti podnikových aplikácií. Dôraz na tieto vlastnosti kladú predovšetkým podľa výsledkov prieskumu IDC predovšetkým slovenské firmy.
 
„V spolupráci s partnermi ponúkneme systém programov zvyšovania kvalifikácie IT zručností od základných až po pokročilé. Ide nám o to, aby boli tieto aktivity široko dostupné bez ohľadu na to, v ktorom regióne, meste alebo obci človek žije a v akej fáze svojej profesionálnej kariéry alebo štúdia sa nachádza,“ uzatvára Martin Hruška.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]