Autor textu: TASR
18.01.2023

Rezort školstva: Základné vzdelanie sa rozdelí na tri cykly

Zmení sa len to, že štát nebude školám diktovať očakávané výstupy žiakov na konci každého ročníka, ale sumárne pre dlhšie časové obdobie, takzvané cykly vzdelávania, uviedlo ministerstvo.

Ilustračná snímka. FOTO TASR - František Iván

 Bratislava 18. januára (TASR) - Základné vzdelanie na Slovensku sa rozdelí na tri cykly, ktoré pokryjú deväť ročníkov základnej školy. Prvý cyklus bude pokrývať prvý až tretí ročník základnej školy, druhý cyklus štvrtý a piaty ročník a tretí cyklus šiesty až deviaty ročník základnej školy. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
        
"Jedným zo zámerov pripravovaných zmien je zvýšenie citlivosti vzdelávania na individuálne potreby a možnosti žiakov s cieľom podpory rozvoja potenciálu každého žiaka do maximálnej možnej miery, osobitne v prípade, ak pochádza zo znevýhodneného prostredia alebo má špeciálne vzdelávacie potreby či nadanie," spresnili z ministerstva školstva. Toto sa udeje najmä vnútorným členením štátneho vzdelávacieho programu do troch po sebe idúcich a na seba nadväzujúcich vzdelávacích cyklov.
        
V týchto cykloch sa podľa ministerstva školstva stanovujú očakávané učebné výstupy žiakov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a ich súčastiach (výkonové štandardy na konci každého cyklu) a stanovuje sa tiež obsah vzdelávania (obsahové štandardy budú rozvrhnuté tiež vo vzdelávacích cykloch). Rozdelenie učiva do ročníkov bude určené v školskom vzdelávacom programe.
        
Rozdelenie základného vzdelávania na tri cykly funguje vo viacerých krajinách v Európe a bežné je aj mimo Európy. Rezort školstva pripomína, že na vnútornej organizácii základnej školy sa nič nemení. "Stupne vzdelávania zostávajú zachované - prvý a druhý cyklus spolu tvoria prvý stupeň základnej školy, tretí cyklus predstavuje druhý stupeň základnej školy. Niekedy dochádza k dezinterpretácii, že usporiadanie obsahu vzdelávania do viacročných cyklov znamená, že žiaci sa budú učiť vo vekovo zmiešaných skupinách," poznamenalo ministerstvo školstva. Podľa rezortu je to mýtus, v školskom vzdelávacom programe bude učivo naďalej rozdelené do ročníkov a žiaci budú začlenení do jednotlivých ročníkov podľa veku tak, ako je to v súčasnosti.
        
"Zmení sa len to, že štát nebude školám diktovať očakávané výstupy žiakov na konci každého ročníka, ale sumárne pre dlhšie časové obdobie, takzvané cykly vzdelávania," dodalo ministerstvo. Ciele a obsah vzdelávania budú stanovené pre tri cykly.
        
Verejná konzultácia k vzdelávacím štandardom je naplánovaná na prvé mesiace v tomto roku, následne by mala byť prijatá nová verzia štátneho vzdelávacieho programu s univerzálnou platnosťou od 1. septembra 2026. V septembri sa má spustiť postupné zavádzanie novej podoby štátneho vzdelávacieho programu na približne 30 školách, v nasledujúcich rokoch sa má škôl zapojiť viac. V septembri 2026 má začať platiť nový štátny vzdelávací program pre všetky základné školy.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]