Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR/Školské.sk
19.01.2023

Rezort školstva: Na získanie príspevku na aktualizačné vzdelávanie ostávajú školám dva dni

​​​​​​​Účelom financovania je rozvoj individuálnych profesijných zručností pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách.

Ilustračná snímka. FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 19. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poskytne školám prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR finančné prostriedky na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Na získanie príspevku na aktualizačné vzdelávanie ostávajú školám posledné dva dni, prihlásiť sa môžu do 20. januára. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
      
Školy budú mať v školskom roku 2022/2023 možnosť využiť finančnú podporu na zorganizovanie aktualizačného vzdelávania pre svojich zamestnancov aj v oblastiach a témach, ktoré nadväzujú na nové kurikulum. Predpokladaná výška finančných prostriedkov určených na aktuálny školský rok je 4.531.448 eur. Finančné prostriedky poskytne rezort oprávneným školám v marci podľa počtu pedagogických a odborných zamestnancov evidovaných v rezortnom informačnom systéme k 15. septembru 2022.
      
Účelom financovania je rozvoj individuálnych profesijných zručností pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách. Obsah aktualizačného vzdelávania je v školskom roku 2022/2023 zameraný na tri okruhy - zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností.
      
"Okruh zameraný na reformu obsahu a foriem vzdelávania má pomôcť k tvorbe vlastného školského vzdelávacieho programu, zmenám v hodnotení výsledkov žiakov – spôsobilosť hodnotiť nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti, kompetencie žiakov a využívanie inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula," uviedol rezort školstva. Cieľom okruhu aktivít zameraných na inkluzívne vzdelávanie je, aby pedagógovia vedeli prispôsobiť vyučovací proces, v ktorom budú zohľadnené individuálne potreby žiaka aj so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Rozvoj digitálnych zručností sa zameriava primárne na skvalitnenie práce v digitálnom prostredí vrátane kybernetickej bezpečnosti či prevencie kyberšikany.
      
Rozsah aktualizačného vzdelávania je najmenej 20 a najviac 24 hodín za jeden školský rok. Program aktualizačného vzdelávania môže škola zamerať na všetky tri oblasti obsahu aktualizačného vzdelávania.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]