Autor textu: TASR
17.05.2023

Horníková: Riaditelia škôl budú musieť niektorým učiteľom znížiť úväzky

Vyučovací predmet telesná a športová výchova bude povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne.

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. FOTO TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Riaditelia škôl budú musieť znížiť úväzky niektorým učiteľom. Dôvodom bude zavedenie povinnej tretej hodiny telesnej výchovy v základných školách od septembra, pričom túto zmenu odsúhlasili poslanci Národnej rady SR. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska a riaditeľka Základnej školy Karloveská v Bratislave Eva Horníková pre TASR uviedla, že u nich na škole pôjde o učiteľov cudzích jazykov, ktorí nebudú mať na úkor telesnej výchovy stopercentný pracovný úväzok, čo je 23 vyučovacích hodín týždenne.
        
"Ak niekde pridám disponibilnú hodinu (na telesnú výchovu), niekde ju musím ubrať. Ak ju uberiem, krátim úväzok učiteľovi, pretože nesplní štátom požadovaný počet hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti," vysvetlila. Podľa jej slov to znamená, že z 1100 eur mesačne (v hrubom) budú musieť iným učiteľom krátiť mzdu.
        
Horníková poukázala aj na problém so zabezpečením telocvikárov. "V praxi to bude znamenať, že napríklad v šiestom ročníku (v našej škole zameranej na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov) zoberiem jednu hodinu nemeckého jazyka z dvoch hodín týždenne a žiakom pridám tretiu hodinu telesnej výchovy," povedala. Zároveň poukázala aj na problémy s kapacitou telocvične. "V našej jednej telocvični sa musí už teraz, pri dvoch hodinách telesnej výchovy týždenne, odučiť pri 23 triedach 46 hodín telesnej výchovy. Do rozvrhu hodín viem vtesnať len 30 hodín, takže už 16 hodín telesnej je v jednej telocvični aj 45 žiakov," uviedla. Ako ďalej doplnila, pri troch hodinách telesnej výchovy a počte 23 tried je to 69 hodín v jednej telocvični.
        
"Záleží nám na tom, aby sa deti mladšieho a staršieho školského veku dostatočne hýbali. No toto nesystémové, politické rozhodnutie nám neumožní zvýšiť kvalitu telesnej a športovej výchovy, ale kvantitu," poznamenala Horníková. Zároveň dodala, že o tejto zmene viackrát diskutovali prezidenti školských stavovských organizácií základných škôl nielen s predstaviteľmi školského parlamentného výboru, ale aj s už bývalým ministrom školstva Jánom Horeckým. Podľa jej slov on ich argumenty chápal a postavil sa na ich stranu.
        
Dôsledkami zavedenia povinnej tretej hodiny telesnej výchovy pre školskú prax sú podľa Horníkovej výrazný negatívny zásah do rámcového učebného plánu pre ISCED 1 a samotnej filozofie tvorby školského vzdelávacieho programu. Okrem toho aj nezodpovedajúce priestorové podmienky na paušálne uplatnenie zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy na všetkých školách, nepripravenosť škôl z hľadiska zabezpečenia personálnych kapacít a nesystémové riešenie problému nedostatku pohybu dnešnej mládeže.
        
Vyučovací predmet telesná a športová výchova bude povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne. Legislatívna zmena má byť účinná od 1. septembra. Účinnosť je posunutá pre školy, ktoré k 31. augustu nemajú prístup k telocvični z dôvodu možnosti dobudovania chýbajúcej školskej infraštruktúry. Novela má pre ne platiť od 1. septembra 2025. Rovnako sa takto odkladá účinnosť aj pre štvrtý ročník cirkevných škôl. Tieto majú k dispozícii len jednu disponibilnú hodinu, ktorú väčšinou využívajú na predmet náboženstvo.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]