Autor textu: OTS
17.10.2023

Podpora lídrov zajtrajška: Európska komisia spúšťa súťaž „ImagineEU“ pre stredné školy

S novým školským rokom sa študentom naprieč Európskou úniou (EÚ) na horizonte črtá úžasná príležitosť, ktorá do európskej demokracie sľubuje priniesť angažovanosť a vzdelávanie. 

Foto: ImagineEU

Bratislava 17.10.2023 (Skolske.sk/OTS)

Európska komisia spúšťa súťaž ImagineEU, v ktorej vyzýva študentov, aby sa vydali na cestu objavovania.
​​​​​​​
EIO je nástroj demokracie vytvorený na podporu aktívneho občianstva a angažovanosti v rámci EÚ. Podporuje európskych občanov v tom, aby aktívne formovali politiky EÚ a zapájali sa do jej demokratických procesov. Teraz je rad na študentoch, aby sa angažovali prostredníctvom súťaže ImagineEU, ktorá stavia na pevných zásadách EIO.
 
V srdci tejto inovatívnej cesty vzdelávania leží nedávno predstavený súbor nástrojov EIO pre školy: „Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s Európskou iniciatívou občanov“.
Interaktívny zdroj venovaný učiteľom je vytvorený tak, aby študenti stredných škôl získali vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia aktívnejšie sa zapájať do diania v EÚ. Tento súbor nástrojov predstavuje študentom EÚ a aj dostupné nástroje, prostredníctvom ktorých sa môžu zapojiť do demokratických procesov. Slúži ako základ, na ktorom môžu študenti stavať svoje vízie o lepšej Európe.
 
Tento súbor nástrojov pozostáva zo  štyroch tematických okruhov, pričom každý má odlišné zameranie. Prechádzajú od všeobecných informácií o EÚ ku konkrétnym informáciám a aktivitám, ktoré sú spojené s Európskou iniciatívou občanov. Súbor nástrojov EIO je k dispozícii na stiahnutie vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
 
Tento školský rok vyzývame študentov naprieč členskými štátmi EÚ, aby sa podelili o svoje inovatívne nápady a predstavili si konkrétne aktivity, ktoré by z Európy vytvorili ešte lepšie miesto pre život. Súťaž prichádza s lákavou motiváciou pre tri víťazné tímy v podobe možnosti vyhrať študijný pobyt v Bruseli –⁠ srdci EÚ.
 
Čo presne sa od zúčastnených študentov očakáva?
Vyzývame ich, aby vytvorili malé skupiny, v ktorých môžu spoločne premýšľať o zmenách na európskej úrovni, ktoré by zlepšili kvalitu života všetkých občanov EÚ. So svojou víziou sa vydajú na cestu kreatívneho procesu tvorby krátkeho presvedčivého videa, aby pre svoju vec získali podporu.
Súťaž je otvorená pre všetkých študentov v EÚ, ktorí sú v posledných dvoch ročníkoch stredoškolského vzdelávania. Tri najlepšie tímy so svojimi učiteľmi vycestujú do Bruselu, kde stretnú zástupcov európskych inštitúcií, ktorí sa zaoberajú EIO, a dozvedia sa viac o úlohe rôznych inštitúcií EÚ a o histórii EÚ.
 
Videá (v dĺžke do troch minút) by mali byť vytvorené a produkované skupinou maximálne siedmich študentov z rovnakej školy, ktorí budú pracovať pod dohľadom jedného alebo dvoch učiteľov.
Po odoslaní sa videá spĺňajúce podmienky nahrajú na webovú stránku súťaže, kde budú diváci vyzvaní, aby hlasovali za svojich favoritov.

Po ukončení verejného hlasovania tie najlepšie videá vyhodnotí súťažná porota a do 20. februára 2024 vyhlási tri víťazné príspevky.

Uzávierka prihlášok je 13. decembra 2023. Úplné pravidlá súťaže a detaily týkajúce sa prihlášky sú dostupné na webovej lokalite súťaže.
 
Zaujali sme vás? Viac informácií vrátane úplných detailov o samotnej EIO je dostupných na webovej lokalite.
 
Čo je to EIO?
Európska iniciatíva občanov je demokratický nástroj, ktorého cieľom je povzbudiť občanov žijúcich v rôznych členských štátoch EÚ, aby sa dožadovali zmeny záležitostí, na ktorých im záleží a v ktorých má Európska komisia právomoc navrhovať právne predpisy EÚ. EIO umožňuje skupine organizátorov (aspoň zo siedmich členských štátov) navrhovať právne predpisy, ktoré by mohli ovplyvniť budúcnosť politík EÚ.

Po kontrole právnej spôsobilosti sú občania EÚ vyzvaní, aby počas roka podporovali iniciatívy. Po vyzbieraní jedného milióna podpisov iniciatívy a po ich potvrdení platnosti vnútroštátnymi orgánmi komisári rozhodnú o oficiálnej odpovedi na iniciatívu a zdôraznia, aké kroky budú nasledovať (ak sa budú uplatňovať) a prečo.
 
Za obdobie od roku 2012 bolo zaregistrovaných 103 iniciatív od viac ako 900 občanov v rôznych oblastiach politiky, od oblasti životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat až po dopravu, ochranu spotrebiteľa, sociálne a základné práva. Naprieč EÚ sa vyzbieralo viac ako 18 miliónov podpisov, z ktorých bolo viac ako 293 tisíc podpisov vyzbieraných na Slovensku. Momentálne sa zbierajú podpisy pre desať iniciatívdeväť iniciatív dostalo oficiálnu odpoveď od Európskej komisie.  
 
Ďalšie informácie o EIO
Ďalšie informácie o EIO si môžete vypočuť v nedávno uvedenej epizóde podcastu CitizenCentral (dostupný aj na Apple Podcasts, Spotify, Google PodcastsSoundcloud).

V tejto epizóde sa diskutuje o vplyve úspešných občianskych iniciatív.

Hlavné údaje o EIO
Iniciatívy, pre ktoré sa momentálne zbierajú podpisy
Spolupracujte s ambasádormi Európskej iniciatívy občanov (Europa.EU)
Pravidlá súťaže

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]