Autor textu: TASR
22.02.2024

Ministerstvo školstva: Závery Štátnej školskej inšpekcie k zavádzaniu nového kurikula odrážajú spôsob výberu vzorky ZŠ

Na jarné mesiace tohto roku rezort pripravuje aj vzdelávanie riaditeľov škôl, ktoré bude zamerané na vysvetľovanie najdôležitejších zmien v kurikule či manažment zmeny. 

Ilustračná snímka. FOTO TASR

Bratislava 22. februára (TASR) - Závery Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) odrážajú spôsob výberu vzorky 39 základných škôl (ZŠ) zavádzajúcich nové kurikulum. Ten bol realizovaný s ohľadom na rôznorodosť škôl. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Z rezortu tiež avizovali, že nové učivo a nový spôsob učenia prídu do škôl postupne.

"Expertný tím pri výbere vzorky ZŠ kládol vysoký dôraz na rôznorodosť pilotnej skupiny, rovnomerné zastúpenie všetkých krajov a v rámci nich rozloženie do viacerých okresov," poznamenali. Školy podľa nich neboli vyberané podľa toho, či majú správnu motiváciu, či sú riadené participatívne, alebo či majú dobre premyslenú stratégiu zmien. Poukázali na to, že medzi školami sú aj také, ktoré v týchto ukazovateľoch nepatria medzi najlepšie.

Ako zdôraznili z ministerstva, nové kurikulum je totiž potrebné zaviesť tiež do škôl, ktoré nemajú vytvorené ideálne podmienky a naučiť sa s nimi pracovať. Priblížili, že na základe spätnej väzby od učiteľov z prvých 39 škôl budú vznikať metodické materiály. Tie budú podľa nich podporou pre ďalšie ZŠ.

Na jarné mesiace tohto roku rezort pripravuje aj vzdelávanie riaditeľov škôl, ktoré bude zamerané na vysvetľovanie najdôležitejších zmien v kurikule či manažment zmeny. Zároveň tiež na oboznamovanie riaditeľov s možnosťou sieťovania s inými školami a ďalšími organizáciami, doplnili.

Proces zmien vo vzdelávaní je však žiadúce rozkladať do viacerých fáz a realizovať v dlhšom časovom úseku. "Na to, aby bola reforma úspešná, je potrebné postupné zavádzanie zmien," podotkli s tým, že viaceré zistenia ŠŠI sú pre nich vstupnými údajmi. Potrebné je ich podľa nich porovnať s dátami získanými v ďalších fázach implementácie a sledovať, či dochádza k zlepšovaniu.

Ministerstvo však hodnotí prvé mesiace zavádzania nového školského programu pozitívne. "Školy sa postupne učia pracovať iným spôsobom a odstraňujú nedostatky, ktoré pomenúva správa inšpektorov. Všetky odporúčania, ktoré ŠŠI formulovala, sú súčasťou podporných opatrení, ktoré budú postupne poskytované ďalším školám pristupujúcim do postupného zavádzania nového ŠVP," dodalo.

ŠŠI po inšpekcii upozornila, že učitelia nemajú dôveru v kurikulárnu reformu. Rovnako na to, že ani polovica riaditeľov nemá v pláne definovať si novú víziu a ciele vzdelávania. Výsledky tiež ukázali, že mnohé školy nemajú zriadenú pozíciu koordinátora pre nové kurikulum či vytvorený koordinačný tím.

Nový štátny vzdelávací program v školskom roku 2023/2024 postupne zavádzajú v 39 školách. Od septembra tohto roka začne podľa neho učiť ďalších vyše 400 ZŠ. Povinný má byť pre všetky ZŠ na Slovensku od školského roka 2026/2027.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]