Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: OTS
14.03.2024

15. jubilejný ročník Celoslovenského detského čitateľského maratónu! 

Podujatie “ČÍTAJME SI...” organizuje Linka detskej istoty už 15 rokov a jeho popularita každoročne výrazne rastie. 

Foto: Linka detskej istoty

Bratislava 14.03.2024 (OTS/Skolske.sk)

Kto ho organizuje: LINKA DETSKEJ ISTOTY, n. o. (LDI) v spolupráci s partnermi knižnicami a školami.
Čo: 15. jubilejný ročník Celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom “ČÍTAJME SI…” 2024 – tento projekt chce pritiahnuť čo najväčší počet detí a mládeže ku knihe a zároveň im dať informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež 116111, kde môžu nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé Slovensko.
Čítať budú: deti a mládež
Kde: po CELOM SLOVENSKU v knižniciach / školách / kluboch / v materských školách / atď...
Kedy: v týždni od 18. do 22. marca 2024
 
Ako to celé vzniklo?
LINKA DETSKEJ ISTOTY prostredníctvom svojej non-stop, bezplatnej a anonymnej celoslovenskej telefonickej linky 116111 prijíma už 28 rokov denne stovky hovorov priamo od detí a mladých ľudí a získava tak aj informácie o ich prežívaní a problémoch – tak, ako to cítia ony samé. Nie všetky hovory však sú iba o krízach, ktoré ohrozujú život detí a mládeže, časť hovorov je napr. aj o nedostatku pozornosti zo strany dospelých, o osamelosti, či o trávení voľného času.“
Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, riaditeľka Linky detskej istoty

Z histórie “ČÍTAJME SI…”:
“Podujatie “ČÍTAJME SI...” organizuje Linka detskej istoty už 15 rokov a jeho popularita každoročne výrazne rastie. Kým v roku 2008 sa do tohto celoslovenského detského čitateľského maratónu “ČÍTAJME SI...” zapojilo 3 000 detí – v roku 2023 s nami spoločne čítalo už viac ako 100 000 detí a mladých z celého Slovenska, zapojilo viac ako 700 škôl, knižníc a klubov.
Celoslovenský detský čitateľský maratón chce hlavne pritiahnuť čo najväčší počet detí a mládeže ku knihe a zároveň im formou knižných záložiek a nálepiek, ktoré dostané každý zúčastnený čitateľ, sprostredkovať informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež na tel. č. 116111 ako i on-line poradne na www.ldi.sk, kde môžu deti a mládež nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať. Linka 116111 funguje NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé SLOVENSKO.“

Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, riaditeľka Linky detskej istoty

Foto: Linka detskej istoty

Takto budeme spolu čítať v roku 2024:
“V týždni od 18. do 22. marca 2024 sa bude v rámci “ČÍTAJME SI...” 2024 čítať opäť po celom SLOVENSKU, v knižniciach, v školách, v kluboch, v materských školách, atď. K dnešnému dňu sa prihlásilo viac ako 88 000 čitateľov a stále ešte pribúdajú ďalší. V rámci celoslovenského detského čitateľského maratónu si deti na čítanie môžu vybrať akúkoľvek knihu, môžu sa zapojiť v ktorýkoľvek deň v týždni od 18. do 22. marca 2024 a spoločne si čítať môžu akokoľvek dlho a v akomkoľvek jazyku. Projektom chceme podporiť aj myšlienku inklúzie a integrácie.”
Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, riaditeľka Linky detskej istoty

Fantázii sa pri organizovaní podujatí “ČÍTAJME SI...” medze nekladú.
"Projekt “ČÍTAJME SI...” vnímane na Linke detskej istoty ako veľmi aktuálny a prínosný. Hlavným cieľom projektu je práve podporiť čo najväčšie množstvo detí v čítaní a zvýšiť ich celkový záujem o čítanie. Čítať spolu môžu rovesníci, ale aj staršie deti mladším, či deti seniorom. Samotné podujatie sa veľakrát prepája s besedami či výstavami, na ktoré sú prizývaní spisovatelia a spisovateľky, ilustrátori/ky a iné významné a zaujímavé osoby. Aplikujú sa tak rôzne faktory ovplyvňujúce vzťah k čítaniu – mladšie deti majú možnosť počúvať hlasné čítanie, staršie deti si budujú pocit kompetencie v čítaní. Deti sú motivované čitateľskou atmosférou, zaujímavými osobnosťami a čítaním zameraným na zážitok z knihy. Projekt tak prispieva k zatraktívneniu literatúry, čitateľskej zdatnosti a najmä radosti detí z kníh, ktorá sa v dnešnej dobe postupne vytráca."
Mgr. Lucia Chamutyová, psychologička z Linky detskej istoty

Ako je to s čitateľskou gramotnosťou detí na Slovensku?
"Pravidelne vykonávané prieskumy ukazujú, že slovenskí žiaci základných škôl sa neustále zhoršujú v čitateľskej gramotnosti, a to až na úroveň rozvojových krajín. Deti a mladí ľudia majú značné ťažkosti s porozumením textu, a tým aj s prácou s textom či reprodukciou hlavných myšlienok textu. Za podpriemernou čitateľskou gramotnosťou môžeme hľadať viacero dôvodov. Deti sa zvyčajne sústredia viac na bezchybné, dobre znejúce čítanie a na výkon, než na uchopenie myšlienky textu a schopnosti ho prerozprávať. Deťom robia ťažkosti aj  texty písané “zastaraným spôsobom”, obsahujúce v súčasnosti málo používané slová, ktoré nezodpovedajú jazyku dnešných detí a mladých. Všeobecne sa tak vytráca zážitok z čítania, a tým aj motivácia k nemu, bez ktorej sa čitateľská gramotnosť efektívne rozvíjať nedá. Úlohu zohrávajú aj všadeprítomné komunikačné a informačné technológie ponúkajúce vizuálne zaujímavú, pasívne prijímanú zábavu. Deti dostávajú množstvo podnetov z okolia, z ktorých si len málokedy vyberú práve čítanie. Žiaľ, samozrejmosťou už nie je ani čítanie deťom rodičmi, čím sa u nich znižujú možnosti budovania vzťahu k čítaniu a literatúre ako takej."
Mgr. Lucia Chamutyová, psychologička z Linky detskej istoty

Prečo je dobré čítanie?
"Vďaka čítaniu si deti od útleho veku, rovnako ako adolescenti, rozširujú slovnú zásobu a nevedome osvojujú pravopis či zlepšujú gramatiku. Čítanie má tiež pozitívny vplyv na pamäť a koncentráciu, a podporuje schopnosti riešenia problémov. Nepriamym výsledkom pravidelného čítania tak môže byť optimalizácia školského výkonu a  školských výsledkov. Deti a mladí ľudia si cez fiktívne príbehy taktiež rozvíjajú predstavivosť, je im umožnené prežívanie rôznych zážitkov prostredníctvom obľúbeného hrdinu. Mladý čitateľ má možnosť zdieľať emócie, formovať empatiu a poznávanie správania druhých. Vplyv literatúry a čítania tak má významný vplyv aj na rozvoj emocionálnej a sociálnej gramotnosti. V neposlednom rade je čítanie výborný spôsob relaxovania a jednoduchá metóda na efektívne znižovanie každodenného stresu ľudí všetkých vekových kategórií."
Mgr. Lucia Chamutyová, psychologička z Linky detskej istoty

PR podujatie – symbolické odštartovanie „ČÍTAJME SI...“ 2024

V utorok 19. marca 2024 o 10:30h v Kníhkupectve Panta Rhei v Auparku v Bratislave, organizuje LINKA DETSKEJ ISTOTY spolu s Vydavateľstvom SLOVART v rámci “ČÍTAJME SI...” aj PR podujatie, ktorým symbolicky odštartuje 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu.
Zástupcovia médií sú srdečne vítaní.
Na tomto podujatí sa stretnú žiaci zo špeciálnej ZŠ Karpatská z Bratislavy a žiaci I. a II. stupňa zo ZŠ Na bielenisku z Pezinka, budú besedovať s Petrom Bartoněkom – autorom knihy “Obed v ohrození Fantastické príhody zo školy pod hradom”, na tému čítanie a dozvedia sa i o jeho novopripravovanej knihe pre deti.
Žiaci si budú spoločne aj čítať knihy v rôznych jazykoch – zaznejú ukážky v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, ukrajinskom, ruskom, srbskom jazyku i ďalších.
Prídu aj psychologičky z Linky detskej istoty, zástupcovia z Vydavateľstva Slovart, Kníhkupectva Panta Rhei a ďalší. PR podujatie bude moderovať už tradične Katka Brychtová.

Foto: Linka detskej istoty​​​​​​​
​​​​​​​
Vyhlásenie výsledkov a žrebovanie:
Výsledky celoslovenského detského čitateľského maratónu „ČÍTAJME SI...“ 2024 budú vyhlásené v utorok 26. marca 2024 (po sčítaní počtu detí a mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí sa do čitateľského maratónu zapojili). Vyžrebujeme 15 škôl / knižníc / klubov – spomedzi zúčastnených, ktoré dostanú sériu kníh, ktoré daruje Vydavateľstvo SLOVART. Viac informácií o celom podujatí a jeho výsledkoch nájdete na: www.ldi.sk a www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty / #Čítajmesi
 
Poďakovanie:
Za podporu tohtoročného „ČÍTAJME SI...“ 2024 patrí špeciálne poďakovanie aj Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže – NIVAM. Ďakujeme aj všetkým partnerom – organizátorom podujatí „ČÍTAJME SI...“ 2024 v knižniciach, na školách, či v kluboch po celom Slovensku. A v neposlednom rade ďakujeme všetkým partnerom, ktorí nám každoročne pomáhajú: Vydavateľstvu SLOVART, Kníhkupectvu Panta Rhei, Slovenskej asociácii knižníc, Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, pani Kataríne Brychtovej a ďalším.

Linka detskej istoty (LDI) je prvou TELEFONICKOU aj ON-LINE (čet a email) LINKOU, špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Fungujeme nepretržite už od roku 1996 NON-STOP 24/7, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé územie Slovenska a za obdobie 28 rokov sme poskytli odborné dištančné poradenstvo viac ako 3 miliónom deťom, mladým ľuďom i dospelým kontaktujúcim naše poradenské Linky: 116111, 11600, 0800-500-500 a špecializované odborné poradne v záujme detí.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]