Autor textu: TASR
30.04.2024

Na VŠ by sa mohol zmeniť prístup k tehotným študentkám a študentom s deťmi

Návrh upravuje, za akých podmienok môže rektor vysokej školy odpustiť školné pri tehotných študentkách a študentoch, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Ilustračná snímka. FOTO TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Na vysokých školách (VŠ) by sa mohol upraviť prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. K zmenám by mohlo dôjsť najmä pri učebných plánoch, prerušení štúdia a pri platení školného. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Rovnako posunuli poslanci aj novelu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
        
"V oblasti školného už v súčasnosti nie je vylúčené, aby vysoké školy mali upravené zníženie alebo úplné odpustenie školného pre túto skupinu, avšak aplikačná prax ukázala, aby úľava na školnom bola upravená generálne na úrovni zákona," vysvetlili predkladatelia novely vysokoškolského zákona. VŠ by mala podľa návrhu vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. "VŠ prihliada na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia," uvádza sa v návrhu. Upravuje tiež, za akých podmienok môže rektor vysokej školy odpustiť školné pri tehotných študentkách a študentoch, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky.
        
Zároveň sa majú zohľadniť pri počte hodín ustanovenia, ktoré upravujú záťaž študenta prostredníctvom ECTS kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System). Poslanci vysvetlili, že každý študijný program má určenú záťaž pre jednotlivé predmety vyjadrenú v ECTS kreditoch. Štandardná záťaž študenta sa vyjadruje počtom 60 kreditov u študijných programov prvého stupňa, druhého stupňa alebo študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň bez ohľadu na formu štúdia. Aktuálne znenie zákona podľa predkladateľov nezohľadňuje rovnaké definovanie záťaže študenta v dennej a externej forme štúdia pri definovaní váhy 1 ECTS kreditu.
        
Právna úprava by mohla nadobudnúť účinnosť od 1. septembra vzhľadom na začiatok akademického roka.
        
Cieľom novely zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania je podľa slov predkladateľov reflektovať na prebiehajúce hodnotenia vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k neukončeným habilitačným konaniam a inauguračným konaniam a vo vzťahu k podávaniu žiadostí o akreditáciu študijných programov. Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od augusta 2024.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]