Autor textu: OTS
15.05.2024

Ako (si) vytvárať „rodinné šťastie“

Slováci zaraďujú rodinu medzi svoje najdôležitejšie životné hodnoty. 

Foto: Piatnik

Bratislava 15.05.2024 (OTS/Skolske.sk)

Vytvoriť v rodine láskyplné prostredie si vyžaduje od každého jej člena čas, energiu a vôľu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny prinášame zopár tipov, na čo nezabudnúť pri vytváraní zdravých vzťahov.

Základným predpokladom budovania rodinných vzťahov je najmä komunikácia a spoločne strávený čas. Podľa detskej psychologičky Michaely Artemiou je komunikácia medzi deťmi a rodičmi dôležitá, pretože umožňuje vyjadrovať potreby, pomáha stabilizovať emócie, čo je dôležité pre pocit bezpečia a podporuje vzájomné porozumenie. „Práve atmosféru dôvery a podpory pomáhajú vytvárať každodenné "kroky" akými sú aktívne počúvanie, empatia, otvorenosť, ale aj rešpekt.“

Naučme sa umeniu počúvať a pravidelnej komunikácii

Mnohým konfliktom a nedorozumeniam možno predchádzať, ak s členmi rodiny včas a pravidelne komunikujeme o svojich pocitoch a potrebách a nenechávame si ich iba pre seba. Naopak tiež poskytnúť druhej strane pochopenie a čas vypočuť si aj ich prežívanie. Otvorená komunikácia v rodine pomáha vytvárať prostredie, kde každý člen nachádza istotu, cíti svoju dôležitosť a nenahraditeľnosť. Rodina je pre deti primárnym a nezameniteľným prostredím, kde sa formuje ich identita a hodnoty, a ktoré sú podstatné pre ich ďalší emocionálny vývin. „Harmonické rodinné prostredie  poskytuje základnú emocionálnu podporu, bezpečie a stabilitu,“ potvrdzuje Michaela Artemiou. „V takomto prostredí rodiny sa deti učia sociálnym interekciám, empatii a sebavyjadrovaniu.“ Jednou z ciest ako sa učiť vzájomnej komunikácie sú spoločenské hry. „Aj vďaka hre môže vaše dieťa spoznávať svoje emócie a nebáť sa ich prejavovať. Pravdivým prejavom v hre ukážeme najmenším členom rodiny, že každý z nás má v sebe silné a slabé stránky, s ktorými pracujeme celý život,“ myslí si Štěpánka Zoubková, odborníčka na spoločenské hry zo spoločnosti Piatnik.
 

Prečo má zdravá rodina pravidlá?

Pravidlá v rodine sú dôležité pre stanovenie hraníc, štruktúry a tiež z hľadiska budovania zodpovednosti. „Z dobre nastavených pravidiel by mali byť zrejmé jasné očakávania a mali by pomáhať deťom rozvíjať sebadisciplínu a sociálne zručnosti“, myslí si Michaela Artemiou. Naučiť deti dodržiavať pravidlá môžete aj prostredníctvom spoločenských hier. Zásadou každej hry je dodržiavať jej pravidlá, hrať čestne, naučiť sa prijímať porážky i víťazstvá. Kto sa tomu naučí v hre, ľahšie to potom dokáže i v živote.

Spoločne strávený čas s rodinou je najdôležitejší

Vzťahy v rodine môžeme podľa detskej psychologičky posilňovať okrem rituálov aj mnohými spoločnými aktivitami. Dôležité je ale nielen nájsť spoločné záujmy, ale aj čas na ich realizáciu, či už ide o spoločný čas pri stolovaní, hrách, prechádzkach alebo čokoľvek iné. „Dôležité je byť v tomto celom aktívnym a súčasne rešpektujúcim,“ dodáva.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]