Autor textu: Skolske.sk
18.02.2019

Nitra: Univerzita svoje brány otvorí 21. februára

Záujemcovia si budú môcť vybrať zo širokého spektra študijných programov.

Bratislava 18. februára (Skolske.sk)

Deň otvorených dverí UKF 2019 ponúkne návštevníkom bohatý program spojený s prezentáciou študijných programov, voľnočasových aktivít i možností semestrálneho štúdia v zahraničí. 

Tradičný Univerzitný deň otvorených dverí sa už blíži. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre záujemcom o štúdium otvorí svoje brány vo štvrtok 21. februára od 8.30 h. Vo všetkých svojich priestoroch na Triede Andreja Hlinku 1, na Štefánikovej 67, na Dražovskej 4 či Hodžovej 1 si jednotlivé fakulty a ich katedry univerzity pripravili bohatý program aktivít, diskusií a workshopov spojený s prezentáciou obsahov rôznych stupňov študijných programov a možností trávenia voľného času. Záujemcovia si budú môcť vybrať zo širokého spektra študijných programov, v ktorých budú môcť ďalej rozvíjať svoje špecifické schopnosti a záujmy s ohľadom na svoje budúce profesijné uplatnenie. Účastníkov Dňa otvorených dverí iste oslovia konkrétne ponuky kvalitného vysokoškolského vzdelávania, ktorého je naša univerzita garantom už takmer 60 rokov. 

Svojich potenciálnych študentov sa bude snažiť pritiahnuť každá z piatich fakúlt UKF. Budúci uchádzači o štúdium sa v priestoroch každej z nich dozvedia základné informácie o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, možnostiach ubytovania, termínoch nástupu na štúdium, spoločenskom živote na univerzite či možnostiach semestrálneho štúdia v zahraničí. V infostánkoch im budú k dispozícii aj odborníci na kariérové, finančné či sociálne poradenstvo.

Fakulta prírodných vied štartuje so svojím programom od 09.00 hodine. Predstaví aktivity katedier a možnosti štúdia spojené s prehliadkou laboratórií, učební a praktickými ukážkami, naláka záujemcov napr. na štúdium gemológie, botaniky, antropológie, fyziky, chémie, matematiky, informatiky či geografie.

Pedagogická fakulta s programom od 8.30 h sa bude snažiť zaujať programom zameraným na činnosť katedier vyučujúcich hudbu, hudobno-dramatické umenie, výtvarné umenie, pedagogiku, techniku, telesnú výchovu, nebudú chýbať workshopy, diskusie, prezentácie ateliérov aj výstava študentských prác. 

Filozofická fakulta vo svojich priestoroch od 9. h predstaví študijné programy, ktoré záujemcom ponúkajú štúdium učiteľstva, prekladateľstva a tlmočníctva viacerých jazykov, filozofie, estetiky, etiky, editorstva a vydavateľskej praxe, archeológie, muzeológie, etnológie, histórie, politológie, sociológie, žurnalistiky a mnohých ďalších predmetov.

​​​​​​​O možnostiach a špecifikách štúdia na svojich ústavoch a katedrách bude od 9. h informovať Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, k dispozícii bude aj otvorená hodina na tému Komunitné ošetrovateľstvo, Živá knižnica príbehov spojených so štúdiom či nácvik život zachraňujúcich úkonov. Aktivity svojich ústavov a katedier a možnosti štúdia bude od 9. h (v slovenskom i maďarskom jazyku) prezentovať i najmladšia fakulta UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií, okrem iného ponúkne tiež prednášku Nitrianky - režisérky Mariany Čengel Solčanskej, úspešnej absolventky našej univerzity. Podrobný program Dňa otvorených dverí UKF v Nitre 2019 nájdete na našom webe (www.ukf.sk), Facebooku či Instagrame univerzity. 

Čo treba vedieť o koronavíruse

Január 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]