Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR
20.05.2019

Medzinárodná sústava jednotiek má nové definície

 Platia od 20. mája.

Paríž/Bratislava 20. mája (TASR)

Paríž/Bratislava 19. mája (TASR) - Nové definície Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI) nadobudnú platnosť 20. mája 2019. Na 20. mája pripadá Svetové deň metrológie, ktorým odborná obec oblasti metrológie a normalizácie slávi podpísanie Metrickej konvencie (Metrický dohovor, Dohovor o metri) z roku 1875. 

      Členské štáty Medzinárodného úradu pre váhy a miery (BIPM) schválili 16. novembra 2018 na historickom hlasovaní vo Versailles pri Paríži revíziu Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI), ktorou sa na svetovej úrovni zmenili definície kilogramu, ampéra, kelvina a mol. Informovali o tom na svojich webových stránkach BIPM, ďalšie zahraničné organizácie pre miery, váhy a normalizáciu, ale aj Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS) či Slovenský metrologický ústav (SMÚ).

      ÚNMS pri príležitosti tejto udalosti zorganizoval v dňoch 14.-17. mája Národný týždeň metrológie, podujatia ktorého sa konali v priestoroch Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenskej legálnej metrológie a Slovenského metrologického ústavu. 

      Téma Svetového dňa metrológie v roku 2019 odráža novú situáciu a znie: Medzinárodný deň jednotiek. Od základu lepší. Podľa webovej stránky Svetového dňa metrológie opatrenia schválené 16. novembra 2018 vo Versailles na Generálnej konferencii o mierach  a hmotnosti predstavujú najväčšiu revíziu Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI) od jej vzniku. Prijaté zmeny vychádzajú z najnovších metód meraní, vrátane kvantových javov. Medzinárodná sústava jednotiek je odteraz založená na súbore definícií, z ktorých každá súvisí s fyzikálnymi zákonmi. Prednosťou nových definícií je to, že budú môcť integrovať vedecké a technologické zlepšenia a budú lepšie odpovedať na potreby budúcich užívateľov v ďalších rokoch.

      Národné metrologické laboratóriá, ústavy a inštitúcie na celom svete budú môcť neustále rozvíjať vedu v oblasti meraní a schvaľovať nové meracie techniky v súlade s dosiahnutou úrovňou technického a technologického rozvoja.

      Svetovým dňom metrológie slávia každý rok odborníci na metrológiu, skúšobníctvo a normalizáciu vo vyše 80 krajinách sveta dosah, ktorý majú opatrenia v tejto oblasti na každodenný život človeka. Dátum - 20. máj - bol zvolený preto, lebo sa ním pripomína podpísanie Metrického dohovoru (Dohovor o metri) z 20. mája 1875 v Paríži. Podpísali ho na medzinárodnej diplomatickej konferencii zástupcovia 17 štátov. S Dohovorom o metri vznikol Medzinárodný ústav pre váhy a miery (BIPM), sídli v parku Saint-Cloud pri Paríži. Podpísaním Dohovoru sa prvý raz oficializovala medzinárodná spolupráca v oblasti metrológie.

      Medzinárodná sústava jednotiek (SI) má sedem základných jednotiek: meter (m),  kilogram (kg), ampér (A), kelvin (K), mol (mol) a kandela (cd).

      Pôvodné aj nové definície SI zverejnil na svojej webovej stránke Slovenský metrologický ústav.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]