Autor textu: RNDr. L. Nistorová
23.05.2019

EXON – Bádatelia prírody v Rakovci nad Ondavou

Témou výmeny bol Človek a jeho zdravie

Rakovec nad Ondavou 23. mája (Skolske.sk)


V dňoch 13. až 17. mája 2019 sa v rámci projektu EXON Bádatelia prírody, spolufinancovaného  z programu EÚ Erasmus + , uskutočnila štvrtá krátkodobá výmena skupín žiakov.  Hostiteľskou školou bola Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou.  Ústrednou témou výmeny bol Človek a jeho zdravie.

 Program prvého dňa bol zameraný na pohyb a spoznávanie chránených oblastí regiónu. Navštívili sme CHKO Vihorlat a tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku - Morské oko. Prechádzka okolo jazera, spojená s prednáškou pracovníkov CHKO Vihorlat, poskytla žiakom a vyučujúcim dostatočné množstvo informácií o vzniku, minulosti a súčasnosti tejto vodnej plochy, flóre a faune okolia. Popoludní sme mali naplánovanú túru na ďalšiu dominantu okolia Michaloviec, Viniansky hradný vrch, ktorý je vyhlásenou prírodnou rezerváciou na ochranu vzácnych  xerotermných  lesných a lesostepných spoločenstiev. Deň sme ukončili relaxom v Thermalparku Šírava.

pic
Foto: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Druhý deň sa niesol v duchu práce v škole. Najprv sme na pôde školy privítali našich partnerov z Poľska, Portugalska a Česka. Po slávnostnom otvorení stretnutia a kultúrnom programe nasledoval nácvik zumby. Úlohou žiakov bolo spoločne nacvičiť choreografiu  pod vedením zumba cvičiteľky Oľgy na pripravovaný ZUMBA maratón. Zatiaľ čo žiaci tancovali, ich vyučujúci im chystali chutný a zdravý olovrant. Rybí šalát z Portugalska, ovocný z Poľska, mrkvová nátierka z Česka a tvarohový dezert s ovocím zo Slovenska boli vítaným doplnením energie v popoludňajších hodinách. Po nácviku zumby, prehliadke školy a jej okolia, nasledovalo predstavenie krajín a škôl. Každá zúčastnená škola predstavila svoju domovinu, okolie školy a model veternej elektrárne. Program druhého dňa bol doplnený o prehliadku mesta Michalovce.

pic
Foto: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Počas tretieho dňa sme navštívili Environmentálnu učebňu v Poprade, Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici, Starý Smokovec. Lanovkou sme sa vyviezli na Hrebienok, kde po chutnom obede žiaci navštívili Kvantárium. Počas celého dňa nás sprevádzala Ing. Martina Proháczková z TANAPu,  od ktorej sme sa veľa dozvedeli o histórii parku, faune a flóre.
​​​​​​​
Aktivity štvrtého dňa sa odohrávali v škole. V regionálnej izbe bolo úlohou zmiešaných družstiev odpovedať na kvízové otázky, poskladať puzzle a spoločne postaviť vežu. Táto aktivita žiakov zaujala a priniesla mnoho zábavných, ale aj poučných chvíľ. V dopoludňajších hodinách sa nám podarilo spoločne vysadením ovocných stromčekov založiť ovocnú záhradu v areáli školy. Žiaci jednotlivých štátov vysadili čerešňu /Portugalsko/, jabloň /Poľsko/, slivku /Česko/ a hrušku / Slovensko/. Po desiatovej prestávke nasledoval ZUMBA maratón. K partnerským žiakom sa pridali aj  naši žiaci druhého stupňa. Spolu s cvičiteľkou Oľgou tancovali na spoločnú choreografiu. Poobede súťažiace tímy opäť zasadli do lavíc, aby si otestovali svoje znalosti o ľudskom tele. Ich úlohou bolo vytvoriť obrázkový slovník ľudského  tela. Po tejto úlohe boli hostia pozvaní k starostovi obce MVDr. Petrovi  Olejníkovi, ktorý našich partnerov prijal na obecnom úrade. Nasledovala krátka prehliadka obce a návšteva v rodinách.

​​​​​​​RNDr. L. Nistorová, koordinátorka projektu EXON

pic
Foto: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]