Autor textu: Darina Babjačková
25.05.2019

Medzinárodný odborný seminár na Cypre

Účasť vďaka eTwinningu bola obrovským prínosom.

Limassol, Cyprus 25. mája (Skolske.sk)

              V dňoch 16. - 18. mája 2019 som sa ako učiteľka ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou a realizátorka projektov eTwinning  na našej škole zúčastnila odborného seminára v meste Limassol na Cypre.         
   
               NSS ( Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline) vybrala dvoch učiteľov zo Slovenska, ktorí dostali možnosť odborne sa vzdelávať spolu s účastníkmi z 23 štátov Európy pod názvom „CHANGING SCHOOL CULTURE, TOWARDS A DEMOCRATIC SCHOOL“.

           Kľúčovou myšlienkou daného seminára je ako učiť deti demokracii prostredníctvom demokracie na školách. Angažovať žiakov, vtiahnuť ich, aby sa stali aktívnymi spolutvorcami, zlepšiť participáciu detí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch. Prepojiť ich s reálnym životom o zodpovednom prístupe k demokracii. Naučiť ich kriticky myslieť - odlíšiť informácie, ktoré sú pravdivé, skreslené, prípadne nepravdivé. Viesť ich k tolerancii, empatizmu a vzájomnej kooperácii.  Porozumieť výrazom ako  flaming, trolling, hate speech, Hoax. 

           Pre mňa osobne táto účasť vďaka eTwinningu  bola obrovským prínosom, nakoľko okrem odborných znalostí som mala možnosť  získať aj ďalších partnerov do nových eTwinning projektov a prispieť tak k rozvoju našej Základnej školy na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou na medzinárodnej úrovni v každodennom školskom prostredí. Odporúčam aj ostatným učiteľom, aby si prácu na eTwinning projekte vyskúšali.  Video  eTwinnig,CYPRUS     Viac na www.etwinning.net

pic
Foto: Darina Babjačková
pic
Foto: Darina Babjačková
pic
Foto: Darina Babjačková
pic
Foto: Darina Babjačková
pic
Foto: Darina Babjačková

Darina Babjačková, ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]