Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
28.05.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Trnavského kraja

Šamorín.

Šamorín 28. mája (Skolske.sk)

K známym lokalitám okresu Dunajská Streda ( Trnavský kraj) patrí mestečko Šamorín, ležiace v Podunajskej nížine na Žitnom ostrove, na brehu Dunaja pri vodnom diele Gabčíkovo, v nadmorskej výške 130 metrov.

Prvá priama písomná zmienka o Šamoríne ( Zenthmaria ) je z roku 1287. Žigmund Luxemburský udelil mestu práva kráľovského mesta v roku 1405. V roku 1411 mestečko získalo aj trhové právo. Výsady mesta svojimi zákonmi posilnil kráľ Matej Korvín. Mesto zaznamenalo významný rozvoj v remeselníckej výrobe, narastal počet cechov.

Turecké nebezpečenstvo neobišlo ani túto lokalitu. Mesto bolo v roku 1683 vypálené.
Postupne sa obnovil život v meste . Mesto bolo v druhej polovici 17. storočia obývané prevažne obyvateľmi nemeckej národnosti protestantského vierovyznania.

Šamorín bol známy aj  v širšom okolí, mesto sa stalo  významným jarmočným mestom , v ktorom  sídlil  aj soľný úrad. Konávali sa tu aj zasadnutia stoličnej šľachty.

V 18. storočí postavil rehoľný rád paulánov v Šamoríne kláštor rádu sv. Františka z Paoly , ktorý bol jediným kláštorom tohto rádu v Uhorskom kráľovstve. Pauláni v kláštore zriadili aj školu, v ktorej sa vyučovalo po nemecky. V 19.storočí mesto zaznamenalo výrazný rozvoj školstva .V roku 1872 vznikla meštianska škola. S históriou šamorínskeho školstva sa spája aj meno národného hrdinu, osnovateľa česko – slovenskej štátnosti, Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa počas jednoročného štúdia na cirkevnej škole v Šamoríne zdokonaľoval v maďarskom jazyku, aby mohol pokračovať v ďalších štúdiách. Následne v roku 1890 bol prijatý na Evanjelické lýceum v Bratislave.

Z bohatej histórie mestečka sa zachovalo veľa stavených pamiatok, ku ktorým patria kostoly reformovanej i rímskokatolíckej cirkvi, meštianske domy, kostol evanjelickej cirkvi a viacero malých sakrálnych pamiatok a i.
V Šamoríne a blízkom okolí sú výborné podmienky na cykloturistiku a vodné športy.

Použitá literatúra:
Machala,D. : Slovenská vlastiveda I.,Matica slovenská 2008, s.316.
Krásy Slovenska, ročník 96, č.3-4/ 2019,s.36.
Foto: Helena Rusnáková, november 2018.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]