Autor textu: Lucia Petríková
31.05.2019

Literárna súťaž Trenčianskej univerzity

Uzávierka zaslania súťažných prác je dňa 15.10.2019.

Trenčín 31. mája (Skolske.sk)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasujú
 
3. ročník študentskej súťaže stredoškolákov o LITERÁRNU CENU TnUAD na témy:
 
1. Čo je to šťastie?
2. Dožije sa svet tretieho tisícročia?

Jazyk: slovenský.
-          Formálna stránka: práca v rozsahu maximálne 5 strán, formát A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosť písma 12.
-          Súťažná práca musí obsahovať: názov práce, meno a priezvisko autora, vek, adresu bydliska, e-mail, tel. kontakt, názov navštevovanej školy a ročník.
-          Texty autorom späť nezasielame.
-    Od jedného autora prijímame maximálne 2 práce.
-          Po odoslaní práce na doleuvedenú adresu Vám príde odpoveď, že práca bola prijatá.

Priebeh súťaže:
-          Súťaž je jednokolová.
-          Uzávierka zaslania súťažných prác je dňa 15.10.2019.
-          Vyhodnotenie súťaže za účasti autorov súťažných prác, poroty a organizátorov podujatia sa uskutoční dňa 28.11.2019 v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Ocenené budú tri súťažné práce. Posúdi ich odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:
-          udeliť ocenenia  autorom víťazných prác,
-          nezaradiť do súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,
-          neudeliť niektorú z cien. 
 
Súťažný text zašlite na e-mailovú adresu: [email protected]

Ing. Lucia Petríková
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]