Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Mgr. Soňa Sosenková
04.06.2019

Žiaci žijú projektom Spielend neues lernen

Získali financovanie z programu Erasmus+.

Bardejov 4. júna (Skolske.sk)

Základná škola na Wolkerovej ulici v Bardejove bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.
 
Projekt Spielend neues lernen je pokračovaním úspešnej realizácie eTwinningového projektu pod rovnakým názvom, ktorý získal európsky certifikát kvality a bol ocenený ako najlepší projekt realizovaný v nemčine v roku 2016.

Realizátori eTwinningového projektu z Turecka, Slovenska a Grécka sa preto rozhodli tento projekt realizovať ako Erasmus projekt a vyzvať na zapojenie dve školy z Poľska a Talianska. Koordinátorom projektu je  naša základná škola. Jeho cieľom je motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, rozšíriť využívanie aktivizujúcich prvkov hry (gamifikácia) vo vyučovaní cudzích jazykov, ale aj iných predmetov. Do projektu sú zapojení žiaci vo veku 14 – 16 rokov. Počas doterajšej realizácie projektu žiaci vytvárali ucelené súbory slovnej zásoby a e-kvízov na stanovené témy. Následne si svoje vedomosti mohli overiť a porovnať na medzinárodných online stretnutiach, kde súťažili pri riešení kvízov. V projekte boli naplánované aj dve nadnárodné stretnutia školských koordinátorov a tri krátkodobé výmeny skupín žiakov. Všetky aktivity súvisiace s projektom sú zverejnené na portáli twinnspace a webovej stránke školy. Prvé nadnárodné stretnutie sa konalo v Turecku, kde si prítomní školskí koordinátori podrobne naplánovali činnosti súvisiace s projektom. Druhé nadnárodné stretnutie je naplánované na október 2019 a bude sa konať na Slovensku. Nosnou časťou projektu boli výmenné stretnutia žiakov prioritne zamerané na praktické uplatnenie prvkov hry v učení sa a v komunikácii v cudzom jazyku. Aktivity, na ktorých žiaci participovali, budú zamerané nielen na tvorbu jazykových kvízov a hier, ale aj na poznávanie kultúry. Krátkodobé žiacke výmeny sa uskutočnili v talianskej Catanii, poľskom meste Wielen a posledná výmena   v máji 2019 sa konala v gréckych Aténach.  Počas výmenných pobytov žiaci preukázali svoje digitálne zručnosti pri tvorbe kvízov a online hier za pomoci aplikácií ako je learningapps a quizizz. Pracovali v medzinárodných tímoch,  písali krátke súvislé texty na vopred zadané úlohy. Okrem toho mali zúčastnení žiaci možnosť spoznať školský život v partnerských krajinách a samozrejme aj ich históriu a kultúru. 
 

pic
Foto: Práca na projektoch a úlohách. Foto: Mgr. Soňa Sosenková

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).
 
Projekt je financovaný v rámci KĽÚČOVÁ AKCIA K 2 STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ, ktorej hlavným cieľom je podporiť projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce v súlade s cieľmi programu Erasmus+ a európskymi prioritami. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 2  je možné získať financovanie na realizovanie projektov  pre organizácie pôsobiace v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, rovnako ako aj pre podniky, orgány verejnej správy a organizácie občianskej spoločnosti aktívne v rôznych sociálno-ekonomických sektoroch, spolupracovať pri zavádzaní inovácií, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality vzdelávania, inštitucionálnej modernizácie a spoločenskej inovácie.
 
 
Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk
 
 Mgr. Soňa Sosenková

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]