Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
14.06.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja

Močenok

Foto: text

Bratislava 19. marca (Skolske.sk)

Močenok patrí k obciam okresu Šaľa. V minulosti niesol pomenovania Močonok, Mučeníky, Sládečkovce, maď. Mocsonok.

Obec je známa festivalom kresťanského divadla Gorazdov Močenok na počesť biskupa sv. Gorazda, ktorý bol jedným z najznámejších žiakov vierozvestov Konštantína a Metoda. Toto podujatie sa koná pravidelne od roku 1993.

Prvá písomná zmienka o Močenku je zaznamenaná v Zoborskej listine z roku 1113. Obec vystriedala viacero zemepánov. Močenok mal ma dôležitú strategickú polohu, preto sa nevyhlo rôznym pustošivým nájazdom. Obyvatelia obce zažívali ťažké časy najmä v období tureckých nájazdov. Obec bola dvakrát vypálená : v roku 1530 ju vypálili Turci a v roku 1598 cisárske valónske vojská. V rokoch 1601 – 1604 tu mali hlavný stan uhorská hajdúsi. V roku 1624 mala obec asi 100 obyvateľov. Dňa 13.júna 1623 dostal Močenok od cisára Ferdinanda II. Právo na vyberanie mýta na Zúgovskom moste.
V roku 1650 dostala obec trhové práve na usporiadanie 7 trhov ročne.

V obci sa zachovalo viacero kultúrnych pamiatok, ku ktorým patrí aj Farský kostol sv.Klimenta, ktorého stavba sa začala v roku 1761. Pred kostolom je Mariánsky stĺp z roku 1750 a kamenný kríž z roku 1763 a neďaleko sa nachádza ďalšie pamätné miesto - malá jaskyňa, ktorú nazývame Lurdská jaskyňka. K pozoruhodnostiam obce patria kaplnky, kalvária, Biskupský kaštieľ a budova kláštora.

Použitá literatúra:
Macha,D. : Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s.11.
Vályi András: Magyar Országnak leírása. Buda 1796.
https://mocenok.sk/clanok/farsky-kostol-sv-klimenta


Foto: Helena Rusnáková, jún 2018.

pic
Foto: text
pic
Foto: text
pic
Foto: text

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]