Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Zuzana Blaščáková - Júlia Dolnačková – Viktória Janošíková
12.06.2019

Vyučovanie v kostole

Chór je miesto pre spevácky zbor.

Foto:archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

Spišské Vlachy 12. júna (TASR)


Ľudia chodia do kostola, aby sa zúčastnili na svätej omši, na pobožnostiach, alebo aby sa súkromne pomodlili. My sme tam boli aj na hodine náboženstva, aby sme sa o kostole naučili niečo viac. Navštívili sme farský Kostol svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch.
Vošli sme cez sakristiu. Najprv sme si pripomenuli, že kostol alebo chrám je Boží dom. Zároveň je to spoločný dom Božieho ľudu, miesto, kde sa stretávame s Pánom Bohom. V kostole by sme sa mali správať úctivo. Podľa dôležitosti a významu kresťanské kostoly delíme na baziliky, katedrály a farské kostoly. Filiálne kostoly sú podriadené niektorej farnosti. Kláštorné kostoly sú pri rehoľných spoločenstvách a kostoly malého rozmeru sa nazývajú kaplnky. Kostol sa delí na presbytérium, kostolnú loď a chór. Presbytérium (svätyňa) je miesto, kde kňaz slúži svätú omšu. Veriaci sú v kostolnej lodi alebo sieni. Chór je miesto pre spevácky zbor. V sakristii sa kňaz s miništrantmi pripravuje na bohoslužbu.

Časti kostola

Ďalej nám pán učiteľ rozprával o zariadení kostola. V kostole sa nachádza svätostánok, oltár, ambona, sedes, miesto pre miništrantov, krstiteľnica a spovednica. V každom kostole musí byť oltár. Je najhlavnejším zariadením kostola. Je to vlastne obetný stôl. Nachádza sa v presbytériu. Tam nájdeme aj ambonu (kazateľský pult) – miesto, z ktorého sa ohlasuje Božie slovo. Pri vstupe do kostola sa má naša pozornosť upriamiť na svätostánok, kde sa uchováva Eucharistia. Pred ním svieti večné svetlo a upozorňuje nás na Ježišovu prítomnosť. Sedes je miesto pre kňaza, z ktorého predsedá zhromaždeniu a vedie modlitbu. V presbytériu sú aj sedadlá pre prisluhujúcich. Dôležitým zariadením farského kostola je aj krstný prameň - krstiteľnica. Pripomína nám náš vlastný krst a znovuzrodenie na Božie deti. Pri krstiteľnici sa slávi liturgia krstu. V niektorých kostoloch sú aj spovednice, prípadne spovedná miestnosť. Kostol je vyzdobený aj sochami, obrazmi a štrnástimi zastaveniami krížovej cesty. Organ je väčšinou na chóre kostola.
​​​​​​​

pic
Foto: archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

Liturgické oblečenie a liturgické predmety


Mohli sme si zblízka pozrieť, aké oblečenie nosí kňaz.  Boli to najmä latinské názvy. Pri svätej omši si oblieka tieto liturgické rúcha: albu, cingulum, štólu a ornát. Alba je biela dlhá košeľa. Cingulum je povrázok, ktorým sa kňaz opáše – je znakom nevinnosti srdca. Štóla je pás, ktorý kňaz nosí zavesený okolo krku ako znak kňazskej moci. Diakon ju nosí krížom cez seba. Navrch si kňaz oblieka ornát – omšové rúcho. Farbu si volí podľa jednotlivých sviatkov alebo liturgických období. Základné liturgické farby sú biela, zelená, červená a fialová. Môže byť aj zlatá, svetlomodrá alebo ružová.
Učili sme sa, že pri slávení liturgie sa používajú rôzne liturgické predmety, ku ktorým máme mať posvätnú úctu. Najvzácnejšie nádoby používané na slávenie Eucharistie sú kalich a miska. V kalichu sa premieňa víno na Ježišovu krv. V miske sú hostie – chlieb, ktorý sa premieňa na Ježišovo telo.  Kladú sa na korporál – štvorcové biele plátno. V ampulkách sa prináša víno a voda. Paténa je malý podnos, na ktorý sa kladie veľká hostia. Cibórium je nádoba s vrchnákom podobná kalichu, v ktorej sa uchováva Eucharistia v svätostánku. V monštrancii sa Sviatosť oltárna vystavuje na verejnú poklonu. Je veľmi pekná. Má napríklad tvar slnka s lúčmi. Kadidelnica je nádoba na žeravé uhlíky a svätenička je nádoba na svätenú vodu.

pic
Foto: archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

Liturgické knihy

Listovanie Pozreli sme si aj liturgické knihy. Hlavnou je Rímsky misál. Sú v ňom texty všetkých svätých omší na sviatky i na všedné dni. K misálu patrí aj Lekcionár. V tejto knihe sú čítania a žalmy zo Svätého písma na jednotlivé liturgické slávenia. Môže byť aj samostatný Evanjeliár s úryvkami z evanjelia. Samostatnú knihu tvoria prosby - Spoločné modlitby veriacich. Pri liturgii krstu sa používa kniha Obrad krstu a pri sobášoch Obrad manželstva. Na slávenie pobožností a na adorácie sa používa modlitebník. Direktórium je vlastne liturgický kalendár, v ktorom sú pokyny na slávenie svätej omše na každý deň v roku. 

pic
Foto: archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Na tejto exkurzii bolo super. Dozvedeli sme sa veľa informácií o kostole, ale aj o liturgických knihách, liturgickom oblečení a liturgických nádobách. Vyučovanie v kostole sa nám páčilo a budeme rady, keď takýchto vyučovacích hodín bude ešte viac.

​​​​​​​
Zuzana Blaščáková - Júlia Dolnačková – Viktória Janošíková (žiačky  V. B)
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy
školský časopis SRDCE (šk. rok 2018-19, č. 2 VEĽKÁ NOC)Použité zdroje:
-        poznámky z exkurzie
-        JANÁČ, P.: Liturgia v našom živote. Učebnica ku katechizmu Náš život s Kristom.

 

pic
Foto: archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]