Autor textu: Ekonomická univerzita v Bratislave
24.06.2019

EUBA bude spolupracovať s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka

Podpísali Memorandum o spolupráci a porozumení.

Foto: Ekonomická univerzita v Bratislave

Bratislava 24. júna (Školské.sk)

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a Mestská časť Bratislava-Petržalka zastúpená starostom Ing. Jánom Hrčkom dnes podpísali Memorandum o spolupráci a porozumení.„Teší ma, že spolupráca medzi EU v Bratislave a mestskou časťou Petržalka nadobudne aj vďaka tomuto memorandu konkrétnu podobu. Univerzita a mestská časť Petržalka sú tu navzájom pre seba, preto verím, že realizácia rôznych spoločných aktivít bude v prospech oboch zmluvných strán“, povedal rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.„Uvedomujeme si nezastupiteľný význam vedy, vzdelávania a ich prepojenia s praxou, preto považujem túto spoluprácu za mimoriadne dôležitú,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka. Ako dodal, spolupráca ho teší o to viac, že aj on je absolventom tejto významnej slovenskej univerzity.

Prvým konkrétnym výsledkom spolupráce je Petržalská letná univerzita seniorov (PLUS), ktorá sa bude konať v termíne 9. – 18. 7. 2019. Pôjde o súbor prednášok, ktoré prinesú zaujímavé poznatky z oblasti kultúry, zdravia a histórie. Prednášajúcimi budú napríklad Martin Babjak, Katarína Nádaská, Veronika Tirpáková, či Ľuboš Kačírek. Prihlásiť sa je možné do konca júna.Kľúčovými ambíciami memoranda je spolupráca medzi vedeckovýskumnými a vzdelávacími inštitúciami Ekonomickej univerzity v Bratislave a podnikmi a organizáciami mestskej časti Petržalka. Súčasne budú obe zúčastnené strany presadzovať spájanie teórie s praxou predovšetkým v oblasti obchodu a marketingu.

Pôjde napríklad o vzájomné konzultácie, odborné diskusie, participáciu na prednáškach, organizovanie konferencií, workshopov a iných spoločných projektov.Partneri si budú pomáhať a vzájomne si vychádzať v ústrety aj pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania odborných tém, vedenia prác zamestnancami mestskej časti Petržalka, či pri zabezpečovaní odborných prednášok vykonávaných zamestnancami mestskej časti Petržalka.
​​​​​​​
Ekonomická univerzita v Bratislave bude tiež poskytovať mestskej časti Petržalka súčinnosť pri oslovovaní dobrovoľníkov z radov jej študentov pre účasť na projektoch mestskej časti zameraných na podporu rozvoja občianskej participácie na správe mestskej časti.Ďalšou ambíciou spolupráce je oblasť celoživotného vzdelávania s dôrazom na záujmové vzdelávanie a ostatné aktivity pre seniorov. Memorandum deklaruje, že obaja jeho partneri nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi podporia rozvoj občianskej participácie na správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

pic
Foto:Ekonomická univerzita v Bratislave
pic
Foto:Ekonomická univerzita v Bratislave
pic
Foto: Ekonomická univerzita v Bratislave
Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]