Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
08.07.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Trnavského kraja

Horné Saliby..

Foto: text

Bratislava 08.07.2019 (Skolske.sk)

Obec Horné Saliby leží v okrese Galanta. Archeologické nálezy dokazujú, že ľudia tu žili už v období mladšej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1158, kedy sa menovala Sely. V spisoch kláštora na Panónskej hore sa stretávame s názvom obce Zely, v neskoršom období v prvej polovici 13. storočia sa stretávame s názvom „UTRAQUE ZELI“, čiže “Oboje Saliby”, ktorý zahŕňa spoločný názov Horných a Dolných Salíb. Obec bola vo svojej histórii ešte niekoľkokrát premenovaná . Názov Horné Saliby dostala v roku 1949.

pic
Foto: text

Obec patrila viacerým zemepánom.
K významným stavebným pamiatkam obce patrí rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca. Kostol sa spomína už v 16. storočí . Kostol viackrát menil svojho majiteľa. Najskôr patril protestantom a po šopronskom sneme prešiel do majetku katolíkov. Revolučné udalosti stavovských povstaní poškodili kostol do takej miery, že v roku 1770 sa rozhodli zbúrať ho. Dnešný kostol dal na jeho mieste postaviť gróf František Esterházy v roku 1778. V roku 1823 kostol vyhorel a poškodený bol aj v období druhej svetovej vojny. Rekonštrukciou prešiel v roku 1970.

pic
Foto: text

V obci sa nachádza aj evanjelický kostol z roku 1856, ktorý bol postavený na mieste bývalého tolerančného chrámu postaveného v rokoch 1786 – 1790. Aj tento kostol bol poškodený v období 2. svetovej vojny. Rekonštrukciou prešiel v rokoch 1978,1988 .

pic
Foto: text

Obyvatelia obce sa v minulosti venovali poľnohospodárstvu, v 2.polovici 20. storočia nastal výrazný hospodársky rozmach. V obci je vybudované termálne kúpalisko, ktoré má vysokú návštevnosť zo strany domáceho obyvateľstva i turistov.
V roku 1957 navštívil obec vietnamský hrdina národného oslobodenia Ho Chi Minh. V obci, na budove Obecného úradu, sa nachádza pamätná tabuľa pripomínajúca túto udalosť.

Použitá literatúra:
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik. Pest: Fényes Elek. 1851.
Borovszky, S.: http://www.mek.oszk.hu/
Informačná tabuľa Kostola sv. Vavrinca
Informačná tabuľa evanjelického kostola
Machala,D.: Slovenská vlastiveda I, Matica slovenská 2008, s.311.
Foto: Helena Rusnáková, február 2019.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]