Autor textu: TASR
27.08.2019

SNP: Štáb partizánskeho oddielu Signál pôvodne sídlil v Plešivej

Oddiel tvorilo niekoľko skupín.

Foto: Ilustračná snímka. Foto: TASR/archív

Bratislava 27.08.2019 (TASR)

Začiatkom septembra 1944 bola pri obci Komjatná na Liptove vysadená skupina sovietskych vojakov. Jej úlohou bolo vytvoriť prepadový oddiel, ktorý by narúšal činnosť nemeckých jednotiek presúvajúcich sa po košicko-bohumínskej železničnej trati. Oddiel tvorilo niekoľko skupín. Jednej z nich velil nadporučík Juraj Pilár.

      V dokumentoch Vojenského historického ústavu v Bratislave sa uvádza, že Pilárova skupina najskôr zháňala pušky po dedinách, ale najviac sa im podarilo ukoristiť od nemeckých oddielov. Okrem automatov získali aj granáty a pancierové päste. Po vojne vysvetľoval, ako 29. decembra 1944 na Liptove zlikvidovali nemecký transport.

      „Na železničnej trati medzi Vlaškami a Parižovcami sme podmínovali vojenský nemecký transport s 15 vozňami. Výsledkom bolo vykoľajenie vlaku, zničenie lokomotívy a zastavenie premávky na tejto trati asi na dva dni,“ konštatuje sa v archívnej dokumentácii.

      Pilár si spomína aj na ďalšiu bojovú akciu, ktorá sa uskutočnila v polovici januára 1945, kedy udreli na sťahujúce sa maďarské jednotky v oblasti Liptovského Mikuláša.

      „Ukoristili sme šesť koní, sedlá, tri vozy, 300 kilogramov medu, 150 kilogramov maku, 70 kilogramov konzervovanej cibule a zajali sme troch maďarských vojakov. Koncom januára sme zachytili ďalšie sťahovanie od Mikuláša, ukoristili sme 15 kráv a zajali šesť maďarských vojakov, medzi nimi dvoch poddôstojníkov,“ uvádza vo výpovedi Pilár.

      Partizánsky oddiel Signál vznikol v oblasti severného Slovenska. V oblasti Komjatnej bola 1. septembra 1944 vysadená osemčlenná sovietska skupina parašutistov. K nej sa postupne pridali viacerí obyvatelia oravských dedín i malý partizánsky oddiel zo Srňacieho. Veliteľom bol A. Šarapov-Šarov.

      Štáb celého oddielu Signál sídlil najskôr v osade Plešivá v Zázrivej, neskôr i na Kubínskej holi, v Malatínskej doline. V decembri 1944 mal už tento oddiel okolo 300 členov. Podľa vnútornej štruktúry sa delil na tri skupiny. Prvú tvorili sovietski výsadkári, zakladala oddiel Signál. Druhá skupina sa nazývala Oravský oddiel a jeho veliteľom bol Emil Kováčik, tretia skupina sa nazývala Liptovský oddiel a velil jej nadporučík Juraj Pilár.

      Podľa dobových záznamov oravskú aj liptovskú skupinu tvorili hlavne slovenskí občania. V januári 1945 sa k partizánskemu oddielu Signál pripojila aj časť technickej jednotky Domobrany, ktorá sídlila v Dolnom Kubíne.

      Činnosť oddielu spočívala v diverznej činnosti na Košicko-bohumínskej železnici, vysielaní informačných rádiogramov, zabezpečení prechodu dobrovoľníkov zo Slovenska do čs. armádneho zboru. Dňa 5. apríla 1945 po prelome frontu pri Liptovskom Mikuláši sa oddiel Signál spojil s jednotkami 1. čs. armádneho zboru.


      UPOZORNENIE: Materiál vznikol v spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave.

      ZDROJ: Archív VHÚ, Plevza,V.: Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 5. zväzok

ŽILINA: Jarné prázdniny v Rosenfeldovom paláci

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131