Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
19.07.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja

Čaka

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Bratislava 18.07.2019 (Skolske.sk)

Obec Čaka / okres Levice / je známe významným archeologickým náleziskom čakanskej kultúry z mladšej doby bronzovej (názov kultúry je odvodený od názvu tejto obce). Boli tu objavené vzácne archeologické nálezy z obdobia neolitu, aj eneolitu. K archeologickým nálezom patrí aj sídlisko s kanelovanou keramikou , sídlisko a žiarové pohrebisko Kosihy- čaka, viaceré bronzové predmety a i.


Obec je písomne spomínaná v roku v roku 1287 pod názvom Cheke. V roku 1339 sastretávame s názvom obce Chekey. V 15. storočí bola majetkom Ostrihomského arcibiskupstva. V 16. storočí jej obyvatelia trpeli nájazdmi Turkov. V roku 1753 obec zničil veľký požiar.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Obec Čaka je rodiskom básnika Mateja Mésároša. V obci sa nachádza pamätná tabuľa Martina Čulena. Martin Čulen v obci Čaka pôsobil v rokoch 1875 – 1894.
Významnou stavebnou pamiatkou obce je rímskokatolícky Kostol sv. Jána Nepomúckeho z roku 1769. Kostol bol niekoľkokrát renovovaný .Na jeho vonkajšej stene sa stretávame s reliéfom sv. Cyrila a Metoda. K stavebným pamiatkam obce patrí aj Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z konca19. Storočia.


Použité zdroje:
Okres Levice. História . Ústredný portál verejnej správy SR.
Machala, D.“ Slovenská vlastiveda IV., Matica slovenská 2012, s. 103.
Vályi, A.: Magyar Országnak leírása. Buda, 1796.
Foto: Helena Rusnáková, júl 2018.

pic
Foto:PaedDr.Helena Rusnáková
Novoročné prijatie členov Slovenskej rektorskej konferencie prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Január 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň toaliet, Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131