Autor textu: TASR
24.07.2019

Zákon o založení Katolíckej bohosloveckej fakulty má 100 rokov 

Reálne možnosti pre zriadenie fakulty sa ukázali až v roku 1934.

Foto: UK

Bratislava 24.07.2019 (TASR)

Národné zhromaždenie Československej republiky (NZ ČSR) schválilo 24. júla 1919 zákon o založení Katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Od schválenia zákona uplynie v stredu 24. júla 100 rokov.

      Národné zhromaždenie ČSR v Prahe prijalo 27. júna 1919 zákon o zriadení Československej štátnej univerzity v Bratislave. Zákon vstúpil do platnosti 11. júla 1919. V novembri toho roku bola vzdelávacia inštitúcia premenovaná na Univerzitu Komenského (UK).

      Zákon z 27. júna 1919 však nepočítal so zriadením teologickej fakulty. Ešte koncom júna 1919 sa preto v Trnave zišli pod vedením košického biskupa Augustína Fischera-Colbrieho ordinári slovenských katolíckych diecéz a prijali uznesenie, v ktorom žiadali zriadiť v Bratislave bohosloveckú fakultu s centrálnym seminárom.

      Žiadosť popredných predstaviteľov katolíckej cirkvi bola vypočutá a NZ ČSR schválilo pred 100 rokmi 24. júla 1919 zákon o zriadení Katolíckej bohosloveckej fakulty, ktorá sa by sa rovnocenne zaradila do zväzku vtedajších fakúlt Univerzity Komenského.

      Reálne možnosti pre zriadenie fakulty sa ukázali až v roku 1934. Na žiadosť slovenských ordinárov vydala Posvätná kongregácia dekrét o kánonickom erigovaní fakulty s dátumom 15. augusta 1935 a vládne nariadenie vyšlo 24. apríla 1936.

      Katolíckej bohosloveckej fakulte pridelili budovu bývalej Právnickej fakulty na Kapitulskej ulici, kde sa pôvodne nachádzalo Jezuitské kolégium. V roku 1936 k nej pridružili trnavský Veľký seminár, ktorý premiestnili do Bratislavy.

      Po druhej svetovej vojne v školskom roku 1946/1947 vyňali Katolícku bohosloveckú fakultu zo zväzku fakúlt Univerzity Komenského. Vládnym nariadením č. 112/1950 Zb. o bohosloveckých fakultách zo dňa 14. júla 1950 sa zaviedla aj nová organizácia bohosloveckého štúdia. Za jedinú inštitúciu na výchovu rímskokatolíckych kňazov na Slovensku vtedajšia vláda ustanovila Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu (RCMBF) v Bratislave.

      Až po zmene spoločenského systému bola RCMBF opäť včlenená v roku 1990 medzi fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

      Na základe rozhodnutia Fakultnej rady RCMBF UK zo dňa 21. augusta 1990 a na základe schválenia Kongregáciou de Institutione Catholica vznikli pri jednotlivých kňazských seminároch v Nitre, Spišskom Podhradí Spišskej Kapitule, Banskej Bystrici a následne v Košiciach (1994) afilované teologické inštitúty ako pedagogické pracoviská Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. V Žiline v roku 1995 zriadili aj pedagogické pracovisko pre filozofické štúdia saleziánskych a kapucínskych bohoslovcov.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]