Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
05.08.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Trnavského kraja

Veľká Mača.

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Bratislava 05.08.2019 (Skolske.sk)

Obec Veľká Mača sa nachádza v okrese Galanta. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1326.
Obec sa nachádzala v tesnej blízkosti križovatky tzv. Českej cesty (Via Bohemica , spájajúca Budín s Prahou) a cesty spájajúcej Bratislavu s Nitrou.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Okolo polovice 20. storočia sa v obci robil archeologický výskum, kde boli nájdené artefakty z mezolitu. Boli objavené aj pohrebiská z 10. storočia.
Na začiatku 15. storočia obec patrila Šintavskému hradu a rodinám Rozgonyiovcov a Báthoryovcov.
Obec neobišli ani vpády Tatárov, ani husitské vpády. V roku 1642 sa obec stala majetkom Mikuláša Eszterházyho.
Život obyvateľov tejto lokality ovplyvnili aj vojská Františka Rákociho II. Po boku Františka Rákociho II. bojovali aj chlapi z Veľkej Mače.
Obec zaznamenala značný rozvoj od začiatku 18. storočia. Pokojný život obyvateľov obce v roku narušili veľké požiare v rokoch 1859 a 1892.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali najmä poľnohospodárstvom. . V obci sa v 19. storočí rozvíjala aj remeselná výroba. Obec mala svojich obuvníkov, krajčírov, tkáčov. Pracovné poskytovala aj miestna tehelňa.
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1783. Na Hlavnej ulici stojí
súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1860 . Z nápisu na zadnej strane sa dozvedáme, že ho dal postaviť veľkomačiansky statkár Ján Tóth . Pri rímskokatolíckom kostole stojí socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1732. K malým sakrálnym pamiatkam obce patria aj ďalšie sochy: socha sv. Floriána, sv. Vendelína, sv. Donáta , súsošie Svätá rodina z roku 1867 a i.
Na miestnom cintoríne sa nachádza Pamätník padlým v 1. a 2. svetovej vojne.

Použitá literatúra:
Vályi, A.: Magyar Országnak leírása. Buda,1796.
Borovszky Samu – Sziklay János.: Magyarország monografiája. Budapest: Országos Monografia Társaság. 1896–1914.   Nyitra vármegye.
https://www.velkamaca.sk/pamiatky-obce.html


Foto: Helena Rusnáková, júl 2019.

Možnosti štúdia na kalifornskej univerzite v Berkeley

Január 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Sviatok Obrátenia Pavla
· Deň otvorených dverí Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131