Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
07.08.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Lodný mlyn v Kolárove

V Kolárove sa nachádza najdlhší drevený most v Európe

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Bratislava 07.08.2019 (Skolske.sk)

Most, dlhý 86 metrov spája riečny ostrov pri Kolárove s mestom. Most nás dovedie k unikátnemu drevenému, lodnému mlynu, ktorý je vyhľadávanou turistickou atrakciou.
Ide o kópiu pôvodného mlynu z Radvane nad Dunajom z roku 1920.
Súčasný mlyn ako verná kópia svojho predchodcu, bol vyrobený roku 1982 v bývalých Slovenských lodeniciach v Komárne.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Mlyn, nachádzajúci sa na mŕtvom ramene Malého Dunaja v Kolárove je využívaný ako múzeum vodného mlynárstva.V jeho blízkosti nachádzame ďalšie zaujímavé stavby ľudovej architektúry:
Sedliacky dom, Dedinskú pec a Krčmu u mlyna.
Malé technické múzeum ponúka návštevníkom k nahliadnutiu rôzne stroje, zariadenia a predmety, ktoré boli používané v remeslách typických pre tamojší región. K najvýznamnejším exponátom patrí stroj, ktorý slúžil v minulosti na pohon pletacích zariadení vo výrobni rybárskych sietí v Kolárove. Stroje, umiestnené v technickom múzeu sú funkčné a pri rôznych slávnostných podujatiach sú uvádzané do prevádzky.Sedliacky dom, ktorý je súčasťou najbližšieho okolia mlyna patrí svojim charakterom k najvýznamnejším predstaviteľom typov obydlia prvousadlíkov, ktorí začali zakladať osady na močaristých pôdach, najmä na územiach ovplyvňovaných hydrogeologickým režimom riek Dunaj, Váh a ich prítokov. Do tejto oblasti zapadá aj mesto Kolárovo. Sedliacky dom, ktorý môžeme vidieť v Kolárove bol postavený v obci Čalovec, neďaleko Kolárova v roku 1856. V areály vodného mlyna bol znovupostavený a sprístupnený verejnosti v roku 2005.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Foto: Helena Rusnáková, júl 2019.

STU a UK podpísali projekt ACCORD - najväčšiu a najvýznamnejšiu investíciu do vedeckej infraštruktúry na Slovensku

Október 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Zážitkový program Zberný dvor pre žiakov 2. - 6. ročníka základných škôl Okrem detí zo Žiliny sa to, ako správne triediť odpad a chrániť prírodu, dozvedia aj žiaci z Rajeckej Lesnej, Tepličky nad Váhom či Rosiny. Spestrením podujatia bude spevák a spisova
· Medzinárodný deň boja proti chudobe
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131