Autor textu: R. Majzlík
16.08.2019

Učitelia cirkevnej školy sa aj toto leto venovali vzdelávaniu v zahraničí

Pedagógovia sa zúčastnili na vzdelávaniach naprieč celou Európou.

Foto: Archív Cirkevnej školy Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou  16.08.2019 (Skolske.sk)

Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou sa projektovým aktivitám zameraným na cezhraničnú spoluprácu venuje už niekoľko rokov. Vďaka grantovým systémom Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl mali študenti a pedagógovia možnosť spolupracovať na rôznych projektoch. Jedným z nich je aj práve končiaci sa projekt programu Erasmus+ zameraný na vzdelávanie pedagogických zamestnancov, čo v praxi znamená, že aj toto leto mnohí naši učitelia vymenili pohodlie dovolenky za neraz aj tvrdú drevenú stoličku a vydali sa do sveta za vzdelávaním a zvyšovaním svojej kvalifikácie.

Program Erasmus+ (2014 – 2020) je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania - školské, odborné, vysokoškolské vzdelávanie i vzdelávanie dospelých.
Program sa následne rozdeľuje na tri kľúčové akcie a jednou z nich, do ktorej sa zapojila aj naša škola je Kľúčová akcia 1 (KA1) - vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorá je zameraná na rozvoj, modernizáciu a internacionalizáciu vzdelávacej organizácie prostredníctvom rôznych aktivít s cieľom zvýšiť ich odborné kompetencie, pripravenosť na zmeny a zlepšiť kvalitu vo výučbe a učení.
V rámci projektu „Better teachers, better students“ sa 8 pedagogickí zamestnanci CSŠ vo Vranove nad Topľou zúčastnili jedno a dvojtýždňových kurzov s rôznym tematickým zameraním. Pedagógovia sa zúčastnili na vzdelávaniach, ktoré prebiehali naprieč celou Európou – od horúcej španielskej Malagy, cez ostrovnú Maltu až po priam domáce Chorvátsko. Všetky tieto vzdelávacie aktivity sa uskutočnili počas jedného roka, v čase od septembra 2018 do augusta 2019.

pic
Foto: Archív Cirkevnej školy Vranov nad Topľou

Vzdelávacie kurzy boli zamerané na rôzne oblasti vzdelávacieho procesu ako napr. jazyková príprava, didaktika vyučovania CJ i využívanie IKT vo vyučovaní. Obohatením kurzov bola taktiež účasť pedagógov z celej Európy. Zamestnanci, ktorí sa na takýchto odborných vzdelávaniach zúčastnili, mali možnosť stráviť istý čas v zahraničí a spoznávať kultúrne a historické aspekty partnerských krajín. Počas pobytu si tak zlepšovali svoje poznatky a vzdelávacie kompetencie a vymieňali si so zahraničnými partnermi skúsenosti z praxe v oblasti výchovy a vzdelávania. Pre pedagógov je veľmi dôležité zdieľať a rozširovať získané nové a moderné trendy vo vzdelávaní a stavať na inováciách, ktoré so sebou prináša rozvoj vedy a techniky.

Osobné kontakty, ktoré sú nadviazané počas mobilít pedagógov, pomáhajú neskôr školám pri rozvoji a tvorbe nových študijných aktivít.

Nedá sa nespomenúť, že všetky európske kultúry sú rozmanité a nezameniteľné, a preto majú čo ponúknuť v oblasti výchovy a vzdelávania tým pedagógom, ktorí prichádzajú na vzdelávacie podujatia.
​​​​​​​
Projekt „Better teachers, better students" je financovaný z grantu EÚ programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1.

pic
Foto: Archív Cirkevnej školy Vranov nad Topľou
Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]