Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
23.08.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja

Beša.

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Bratislava 22.08.2019 (Skolske.sk)

Obec Beša sa nachádza v okrese Levice. Prvá písomná o obci zmienka pochádza z roku 1292.
Beša susedí s ôsmymi obcami - na východe s obcou Horný Pial, na severovýchode s obcou Jesenské,na severe s obcou Tehla, na severozápade s obcou Lula, na západe s obcou Trávnica, na juhozápade s obcou Pozba, na juhu s obcou Bardoňovo a na juhovýchode s obcou Dolný Pial.
Archeologické výskumy dokazujú, že život v tejto lokalite pulzoval omnoho skôr. . Archeológovia objavili mnoho artefaktov z doby bronzovej. K ich objavom patria aj rímsko – barbarské sídliskové nálezy, kostrové pohrebisko z 10.-11. storočia. Andrej Kmeť našiel v chotári obce kostru mamuta.

Obyvatelia obce sa v minulosti živili prevažne poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Obec patrila viacerým zemepánom: v roku 1470 boli jej vlastníkmi stali Besseovci, neskôr patrila Beša Farkašovcom, Dillesovcom, Hunyadiovcom a Klačianskym.

V roku 1573 ju spustošili Turci. V neskoršom období , v roku 1634 , bola obec poplatná Turkom a jej obyvatelia slúžili ostrihomskému išpajovi Mustafovi, ktorý nechal vypáliť jednu časť obce.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

V 18. storočí zaznamenávame aj rozvoj školstva. Prvá katolícka škola bola postavená v roku 1775, prvá kalvínska škola bola postavená v roku 1792.

Najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol sv. Anny. V obci sa nachádza aj reformovaný kostol, postavený v 20.storočí / 1963/.

Život obyvateľov obce ovplyvnili 1. a 2.svetová vojna. Od jesene 1944 mali Nemci v obci poľnú nemocnicu. Beša bola oslobodená 27.marca 1945

Na pamiatku obetiam vojny je v obci postavený pamätník.


Zdroje:
Machala, D.: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s. 105.
http://www.besa.sk/menu/o-obci

Foto: Helena Rusnáková, júl 2018.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
Napíšte nám [email protected]