Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
25.08.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Trnavského kraja

Abrahám.

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Bratislava 25.08.2019 (Skolske.sk)

Obec leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Archeologické nálezy dokazujú osídlenie územia už od praveku. Boli objavené artefakty z obdobia neolitu (lužianska, lengyelská a želiezovská kultúra), ako aj artefakty z bronzovej doby, halštatské sídlisko, osídlenie z rímskych čias, slovanské žiarové pohrebisko a pohrebisko z čias Veľkej Moravy.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1231, kedy bol spísaný v Svätom Abraháme (Sanktus Abrahám) testament Šebešom, grófom z Pezinka a Svätého Jura, na majetku svojho syna Abraháma.
V nej sa obec spomína ako Sanktus Abrahám / Svätý Abrahám/. V dokumente z roku 1266 sa stretávame s názvom obce Scent Abraan.

Obec v 16. storočí patrila panstvu Šintava, od roku 1817 panstvu Čeklís.

pic
Foto:PaedDr.Helena Rusnáková

V roku 1561 bol v obci postavený kostol , ktorý bol v neskoršom období zničený. Na jeho miesto bol prechodne postavený drevený kostol,na ktorého mieste v roku 1782 dal gróf Karol Esterházy v roku 1782 postaviť neskorobarokový kostol. Cirkevná história obce sa viaže aj s menom Jána Palárika, keďže do roku 1907 chodili do Abrahámu slúžiť omše farári z Majcichova. Ján Palárik pôsobil v Majcichove od roku 1862 do svojej smrti ( 1870).
Začiatkom 19. storočia bola v obci postavená škola. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V zime vyrábali košíky a rohože.
Vľavo od rím.-kat. kostola Sv. patriarchu Abraháma sa nachádza pamätník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, na ktorej okrem mien padlých si môžeme prečítať nápis:

NEVRÁTILI SME SA ..........ZOMIERAJÚC KVÍLILI SME ZA VAMI, V MOHYLÁCH ĎALEKÝCH ZEMÍ ČAKÁME NA SLÁVNE VZKRIESENIE NAŠE.MATKA BOĽASTNÁ BUĎ ZATIAĽ NAŠOU I VAŠOU POTECHOU!

V obci sa nachádza aj niekoľko malých sakrálnych pamiatok a pamätných tabúľ.


Použité zdroje:
https://www.abraham.sk/obec-abraham/
Machala,D.: Slovenská vlastiveda I., Matica slovenská 2008, s. 304.
Foto: Helena Rusnáková, august 2018.Text...

pic
Foto:PaedDr.Helena Rusnáková
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
Napíšte nám [email protected]