Autor textu: Denisa Jakubcová, Zuzana Kráľová
26.08.2019

Trnavská univerzita založila odborné knižnice na pobreží Kene

Sú vybavené viac ako stovkou odborných kníh, učebníc a atlasov.

Foto: Archív Trnavskej univerzity v Trnave

Trnava 26.08.2019 (Skolske.sk)


 
Trnavská univerzita v Trnave pôsobí v rozvojových krajinách už od roku 1998. Pracovníci tejto univerzity sa v začiatkoch zameriavali najmä na oblasť poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti, boja s detskou podvýživou a sociálnej práce v dvoch afrických krajinách: Južný Sudán, Keňa a v ázijskej Kambodži.

Plynutím akademických rokov trnavskí pedagógovia a výskumníci pokračovali v rozvojových aktivitách a je tomu tak až do dnes. Spektrum aktivít sa značne rozšírilo, a to aj na oblasť komunitnej práce, sociálnej starostlivosti o matky a ich deti do 5. roku života a na predchádzanie vzniku rozsiahlych epidémií infekčných ochorení.

pic
Foto: Archív Trnavskej univerzity v Trnave

Odborníci z trnavskej univerzity v týchto oblastiach využívajú svoje vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré odovzdávajú svojim zahraničným kolegom a zvyšujú ich odborné kapacity. Prečo sa zameriavajú akademickí pracovníci Trnavskej univerzity práve na oblasť vzdelávania v menej rozvinutých krajinách sveta?

pic
Foto: Archív Trnavskej univerzity v Trnave

Vzdelávanie vytvára podnet pre získanie zamestnania a stabilného príjmu, pre kvalifikovaný výkon daného povolania ale aj preto, že vzdelávaním meníme svet na lepšie miesto.

Vysvetľuje doktorka Zuzana Kráľová, terénna rozvojová pracovníčka a vedúca univerzitného pracoviska v Keni.

Knižnice v každom väčšom aj menšom meste s oddelením odbornej literatúry prístupné za minimálny členský poplatok, prístup na internet s možnosťou vyhľadávania odborných publikácií vo vedeckých databázach alebo elektronické verzie kníh a učebníc- toto všetko je v rozvojovej krajine akou je aj Keňa ďaleko za európskym štandardom, na ktorý sme bežne zvyknutí. Toto bol podnet, prečo sa akademickí pracovníci z Trnavy rozhodli založiť odborné knižnice na pobreží Kene, kde aktuálne pôsobia.

pic
Foto:Archív Trnavskej univerzity v Trnave

V súčasnosti realizujeme projekt zameraný na znižovanie chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia prostredníctvom dohľadom nad ich vznikom a šírením sa v populácii. Našim partnerom sú tri krajské nemocnice v mestách Msambweni, Lungalunga a Kinango. Pre uvedené reálie veľmi biednych možností na získanie vedomostí mimo vzdelávací systém sme založili v každej krajskej nemocnici odbornú knižnicu.

Uviedla doktorka Denisa Jakubcová, manažérka kenského projektu Trnavskej univerzity. Každá knižnica bola vybavená viac ako stovkou odborných kníh, učebníc a atlasov z oblasti anatómie, fyziológie, vyšetrovacích metód, ošetrovateľstva, hygieny, verejného zdravotníctva a práce s komunitou. Okrem nábytku a kníh bola každá knižnica rozšírená o počítač, dataprojektor, nástenky a tabule pre ďalšie vzdelávanie. Do počítačov boli zavedené aj elektronické knižnice a on-line vzdelávacie moduly.

„Knižnice sú prístupné pre lekárov, zdravotné sestry a všetok zdravotnícky personál nemocníc a menších zdravotníckych stredísk z celého kraja,  ale tiež pre študentov pripravujúcich sa na zdravotnícke a sociálne povolanie, ktorí nemajú finančné možnosti si takéto knihy zakúpiť a taktiež pre ľudí z komunity, ktorí majú záujem sa vzdelávať,“ dodáva doktorka Kráľová. Aká bola reakcia Keňanov na knižnice?

Radosť z knižníc bola obrovská, emotívna, ale hlavne úprimná. Už aj pero je pre Afričana veľkým darom, pretože je zdrojom  vzdelávania. Vo vzdelaní vidia obyvatelia nielen Kene ale aj všetkých afrických krajín možnosť ako mať lepší život pre seba, svoju rodinu a tiež ide o zdroj vedomostí na pomoc svojej komunite.

pic
Foto: Archív Trnavskej univerzity v Trnave

Sradosťou v očiach komentuje doktorka Jakubcová. Pri opätovných cestách do Kene, pracovníci Trnavskej univerzity vidia ako sa zapĺňajú výpožičné a prezenčné listiny knižníc, ako sa na niektoré knižné tituly vytvoril poradovník a tiež ako sa v samotných priestoroch knižníc organizujú vzdelávacie prednášky a akcie. Tieto tri knižnice boli vytvorené  v rámci projektu za finančnej pomoci zo zdrojov oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenska pod logom SlovakAid. V krajskej nemocnici v meste Matuga bola žiadosť o vytvorenie podobnej knižnice, ktorá však v projekte nebola narozpočtovaná. Kde sa chce, tam sa nájde spôsob. A tak sa našli aj súkromní sponzori, ktorí prispeli na ďalšiu knižnicu ale najmä na možnosť vzdelávať sa.

pic
Foto:Archív Trnavskej univerzity v Trnave
pic
Foto: Archív Trnavskej univerzity v Trnave
pic
Foto: Archív Trnavskej univerzity v Trnave
Na ZŠ Komenského v Trebišove testovali 91 piatakov

November 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-

Prehľad udalostí:

· TK Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a chemickej spoločnosti BASF pri príležitosti predstavenia vedeckého programu Chemgeneration určeného pre študentov stredných škôl Košice, UVP Technicom, hlavná budova TUKE, Letná 9, 10.00
· Medzinárodný deň bez fajčenia
· Svetový deň absurdít
· Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev
· Deň spriemyselnenia Afriky
· Svetový deň detí (UNESCO)
· Medzinárodný deň geografických informačných systémov
· Uskutoční sa testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 308