Autor textu: TASR
04.09.2019

O. Žarnay chce zaručiť objektivitu hodnotenia celoslovenských meraní 

Cieľom je teda zaručiť objektivitu procesu a hodnotenia maturity či testovania.

Foto: Na snímke TASR je Oto Žarnay 

Bratislava 04.09.2019 (TASR)

Pri externej časti maturitnej skúšky, ako aj pri externom celoslovenskom testovaní by mal byť externý dozor. Navrhuje to poslanec parlamentu Oto Žarnay (nezaradený), ktorý predkladá novelu školského zákona. Chce ňou zamedziť tomu, aby dozor pomáhal žiakom pri testovaní. Cieľom je teda zaručiť objektivitu procesu a hodnotenia maturity či testovania.

      Novou legislatívou by sa definoval externý administrátor, čiže externý dozor. "Externú administráciu budú môcť vykonávať kvalifikovaní externí pedagógovia, čiže pedagóg nebude zamestnancom školy, kde bude administráciu vykonávať, a bude spĺňať kritériá pedagogického zamestnanca," uviedol poslanec v dôvodovej správe návrhu. Tento pedagóg by zároveň nesmel mať aprobáciu na predmet, ktorý je obsahom testovania alebo maturitnej skúšky. 

      Pedagóg by podľa návrhu mohol na jednej škole vykonávať externý dozor len raz za päť rokov, "aby sa vyhlo akýmkoľvek pochybnostiam o objektivite výkonu externej administrácie". 

      Žarnay opätovne predložil do parlamentu aj novelu školského zákona, ktorá má upraviť proces schvaľovania a distribúcie učebníc a ďalších pomôcok do škôl tak, aby bol flexibilnejší.

      Novou legislatívou by sa vypustili odporúčacie doložky a upravili by sa hmotné i procesné podmienky udeľovania schvaľovacích doložiek na neurčitý čas na učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre predkladateľov, ktorými sú vydavateľstvá.

      "Vydavateľstvá budú po uplynutí prechodného obdobia zodpovedné aj za plnú distribúciu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, čím sa plne vylúči centralizácia," vysvetlil poslanec.

      Žarnay zároveň navrhuje, aby si školy zriadili vlastné účelovo viazané finančné fondy na učebnice, učebné texty a pracovné zošity.

      Súčasťou návrhu je aj povinnosť ministerstva školstva zverejňovať na svojom portáli okrem zoznamu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov so schvaľovacou doložkou aj zoznam odborných recenzentov.

      Nezaradený poslanec predložil tiež novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou chce upraviť možnosť odvolať riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

      Nová legislatíva by spresnila a zosúladila podmienky na odvolanie riaditeľa školy na základe právoplatného odsúdenia za obzvlášť závažný zločin, taxatívne vymedzené trestné činy a nedbanlivostné trestné činy spáchané priamo pri výkone pracovnej činnosti.

      Poslanec chce tiež upraviť podmienky na odvolanie riaditeľa školy, ak nespĺňa kritérium bezúhonnosti na základe odpisu z registra trestov, upraviť chce aj podmienky na pozastavenie činnosti riaditeľa školy po vznesení obžaloby voči jeho osobe.

      Návrh zákona tiež špecifikuje podmienky na výkon pracovnej činnosti na pozícii vedúceho pedagogického a odborného pracovníka, ktorým je aj riaditeľ školy. Poslanec chce tiež rozšíriť sankcie pre školy, ak po uplynutí zákonnej lehoty budú aj naďalej zamestnávať ľudí, ktorí nespĺňajú kritérium bezúhonnosti.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň životného prostredia (UNEP)
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131