Autor textu: Mária Škultétyová
09.09.2019

Budem sa sústrediť?   Alebo sústredím sa?

Ako je to správne?

Foto: TASR

Bánovce nad Bebravou 09.09.2019 (Skolske.sk)

 „Až mi uši krúti, keď z médií začujem budem sa sústrediť! A nehovoria to len jednoduchí ľudia, ale aj redaktori a ľudia  verejne známi.  Ako by nebolo jednoduchšie povedať: sústredím sa, chcem sa sústrediť, budem sa musieť sústrediť. A nikto s tým nič nerobí,“ napísal mi čitateľ, ktorému na čistote jazyka záleží.
Jeho slová som zobrala ako výzvu, lebo ani mne nešlo do uší, keď som v televízii počula, že „ Na Slovensku sa zatiaľ budeme sústrediť na to, aby nám rušne nehoreli.“
A tiež mi poriadne zaškrípalo v ušiach, keď som si len toť  nedávno v jednom článku prečítala, že „Disponibilné hodiny  na prehĺbenia učiva sa budú sústrediť na  predmety – matematika, anglický jazyk, telesná výchova.“
 

A teraz si obidve chybné vety povedzme správne:

Na Slovensku sa zatiaľ sústredíme na to, aby nám rušne nehoreli. Alebo: Na Slovensku sa zatiaľ budeme sústreďovať na to, aby nám rušne nehoreli.
Disponibilné hodiny na prehĺbenie učiva sa sústredia na predmety matematika, anglický jazyk, telesná výchova. Alebo: Disponibilné hodiny na prehĺbenie učiva sa budú sústreďovať  na predmety matematika, anglický jazyk, telesná výchova.

Prečo je to tak?

Tvar budúceho času závisí od slovesného vidu. Inak ho tvoríme od dokonavých a inak od nedokonavých slovies.

Najskôr si povedzme, že slovesný vid môže byť dokonavý a nedokonavý. Dokonavý vyjadruje, že dej sa skončil, nedokonavý, že dej trvá. Budúcim časom  vyjadrujeme, že dej sa bude konať. Budúci čas dokonavých slovies má tvar prítomníka:  zaspievať – zaspievam. Od nedokonavých slovies ho tvoríme ako zložený slovesný tvar so slovesom byť: spievať -  budem spievať. 

Sústrediť sa je plnovýznamové sloveso dokonavé, preto má budúci čas tvar prítomníka: sústredím sa.

Sloveso sústreďovať sa vyjadruje opakovanosť deja. Keďže opakovacie slovesá sú nedokonavé,  budúci čas má zložený tvar – sloveso byť + neurčitok plnovýznamového slovesa: budem sa sústreďovať. Vyjadrenie budem sa sústrediť je nesprávne, ak však k nemu pridáme modálne (vôľové)  sloveso,  potom je  namieste povedať: budem sa musieť sústrediť, budem sa chcieť sústrediť, budem sa môcť sústrediť.

A ešte jedna poznámka.
V istom rozhovore som počula vyjadrenie začala som sa sústrediť. Fázové slovesá začať, začínať, (z)ostať), (z)ostávať, (ne)prestať, (ne)prestávať spájame iba s nedokonavými slovesami – k určitému tvaru fázového slovesa  pripojíme neurčitok plnovýznamového: začala som sa sústreďovať, ostala som sedieť, prestala som písať...  Keďže sústrediť sa je dokonavé sloveso, vyjadrenie začala som sa sústrediť je nesprávne.
Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]