Autor textu: TASR
09.09.2019

9. september upozorňuje na nevyhnutnosť recyklovať batérie a akumulátory

Cieľom je zabezpečiť triedený odpad použitých batérií.

Foto: TASR

Brusel/Zaventem 09.09.2019 (TASR)

Cieľom Európskeho dňa recyklácie batérií a akumulátorov, pripadajúceho na 9. septembra, je upriamiť pozornosť verejnosti na nevyhnutnosť triediť a recyklovať použité batérie. Aj keď sú niektoré batérie pomerne malé, nesprávnym nakladaním môžu v prírode spôsobiť škody. Recykláciou batérií sa dá ušetriť množstvo prírodných zdrojov. Prvý Európsky deň recyklácie batérií vyhlásila na 9. septembra Európska asociácia kolektívnych organizácií pre batérie a akumulátory (Eucobat) 9. septembra 2015.

      Dôvodom na vyhlásenie tohto ekologicky zameraného dňa bola skutočnosť, že značný počet batérií sa dostával do komunálneho odpadu a batérie sa hromadia v zásuvkách domácností. Batéria zahodená do komunálneho odpadu, prípadne na skládku, môže spôsobiť znečistenie pôdy či vody. Preto je dôležité v čo možno najvyššej miere zapojiť verejnosť do triedenia odpadu a venovať zberu batérií pozornosť.

      Cieľom národných organizácií združených v Eucobat-e je zabezpečiť triedený odpad použitých batérií, aby tie nekončili na skládkach a v prírode, ale aby sa recyklovali.

      Termín tohto európskeho dňa - 9. september - súvisí s dátumom narodenia talianskeho lekára a fyzika Luigiho Galvaniho (* 9. september 1737 - + 4. december 1798), ktorý sa popri iných činnostiach venoval aj javu "živočíšnej elektriny".

      Členovia Eucobat-u sa po troch úspešných ročníkoch rozhodli v roku 2018 Európsky deň recyklácie batérií a akumulátorov rozšíriť na Európsky týždeň recyklácie batérií, uviedol Eucobat na svojom webe.

      Slovenským členom v Eucobat-e je neziskovo hospodáriaca spoločnosť Asekol, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov organizuje a financuje celoštátny systém zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov.

      Hodnota trhu s batériami podľa odhadov odborníkov bude od roku 2025 predstavovať 250 miliárd eur a bude rýchlo rásť.

      Štvrtá priemyselná revolúcia zásadným spôsobom mení priemysel. Výsledkom sú nové technológie a inovačné ekosystémy. Batérie – ako strategická technológia na prechod na čisté energetické systémy a čistú mobilitu – predstavujú jej neodmysliteľnú súčasť. Slovensko, svetový líder vo výrobe automobilov na obyvateľa, si uvedomuje nevyhnutnosť kráčať s uvedenými trendmi a podieľať sa na určovaní ich smerovania. Ide o dlhodobú konkurencieschopnosť a ďalšie pracovné miesta. Preto sa 5. októbra 2018 uskutočnilo inauguračné stretnutie Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), ktorého účastníci vyjadrili odhodlanie napredovať v danej oblasti a využiť platformu SBaA tak, aby sa na Slovensku etabloval inovačný a konkurencieschopný batériový ekosystém, ktorý posilní rodiaci sa batériový ekosystém EÚ. Zakladateľskú zmluvu SBaB podpísali 20. júna 2019 v Bratislave predstavitelia deviatich subjektov.

      SBaA je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami, s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. Predsedom SBaA je Marián Smik.


      Zdroje:
      www.eucobat.eu/   https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0166: FIN:SK:PDF   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0066
      www.asekol.sk/asekol/
      https://ec.europa.eu/slovakia/news/sba_2018_sk   https://europskenoviny.sk/2019/06/21/na-slovensku-vznikla-bateriova-a liancia/
      www.odpady-portal.sk
      www.zbierambaterky.sk

Na záberoch školáci v Nitre trávia jarné prázdniny korčuľovaním v hokejovej hale na sídlisku Klokočina. V Nitre, dňa 19. februára 2020

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň sociálnej spravodlivosti
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131