Autor textu: TASR
10.09.2019

Pred 100 rokmi podpísali Saintgermainskú mierovú zmluvu

Zmenila názov štátu z Nemeckého Rakúska na Rakúsko a zakázala jeho pripojenie k Nemecku.

Foto:  AlphaCentauri – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34702

Paríž 10.09.2019 (TASR)

 Sto rokov uplynie v utorok 10. septembra od historického okamihu, keď zástupcovia víťazných mocností prvej svetovej vojny a vtedajšieho Nemeckého Rakúska podpísali v Saint-Germain-en-Laye pri Paríži mierovú zmluvu. Na jej základe okrem iného muselo Rakúsko uznať samostatnosť prvej Československej republiky (ČSR), Poľska či Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr Juhoslávie, respektíve Juhoslovanského kráľovstva).

      Dôležitou klauzulou Saintgermainskej mierovej zmluvy z roku 1919 bola aj požiadavka zmeniť názov štátu z Nemeckého Rakúska na Rakúsko a zakázať jeho pripojenie k Nemecku.

      Prvá svetová vojna sa skončila 11. novembra 1918, keď rakúsky cisár Karol I. podpísal abdikačnú listinu. Toho istého dňa opustil Schönbrunnský zámok vo Viedni, čím sa Rakúsko-Uhorsko definitívne rozpadlo. Krátko predtým, 28. októbra 1918, vznikla prvá Československá republika.

      Vojnový konflikt si vyžiadal milióny ľudských obetí - zahynulo v ňom približne 10 miliónov vojakov, ďalších 7 miliónov ľudí predstavovali obete z radov civilistov.

      Prvá svetová vojna zmenila aj tvár dovtedajšej Európy. Priniesla pád Nemeckého cisárstva, Rakúsko-Uhorska, Osmanskej ríše a cárskeho Ruska. S pádom týchto krajín sa skončila aj vláda významných panovníckych rodov - Hohenzollernovcov, Habsburgovcov či Romanovovcov. Do popredia sa ako hospodárska a finančná veľmoc dostali Spojené štáty americké (USA).

      Saintgermainskej mierovej zmluve s rakúskom predchádzala Versaillská zmluva, ktorú 28. júna 1919 podpísali zástupcovia víťazných mocností a porazeného Nemecka. Tá zmluvne zakotvila nové usporiadanie Európy. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo na nástupnícke štáty; Nemecko a jeho spojenci museli zaplatiť náhrady za spôsobené škody a prisľúbiť neutralitu.

      Posilnilo sa postavenie Veľkej Británie, Francúzska a USA. Jedným z bodov bolo aj ustanovenie Spoločnosti národov so sídlom v Ženeve, ktoré malo byť zárukou zachovania mieru a bezpečnosti vo svete. Súčasným pokračovateľom Spoločnosti národov je Organizácia Spojených národov (OSN).

      Viaceré udalosti ešte pred podpisom Saintgermainskej mierovej zmluvy vyvolávali napätie: nemecká menšina v Čechách a na Morave sa pokúsila odtrhnúť od českých krajín - v októbri a decembri 1918 boli vyhlásené štyri provincie s vlastným snemom a politickými predstaviteľmi, ktorí zasadali v rakúskom parlamente.

      Pokus nemeckej menšiny o pripojenie častí československého územia (Deutschsudmähren, Sudetenland) k Rakúsku však zastavil vojenský zásah československej brannej moci v decembri 1918. Po prísľube vernosti nemeckých úradníkov ČSR sa situácia stabilizovala.

      Saintgermainskú zmluvu podpísal rakúsky kancelár Karl Renner. Podľa nej sa Rakúsko stalo nástupníckym štátom rakúsko-uhorskej monarchie a muselo prevziať všetky záväzky vyplývajúce z jej porážky.

      K najdôležitejším bodom zmluvy patrila požiadavka zmeny názvu štátu z Nemeckého Rakúska na Rakúsko, oddelenie Maďarska od Rakúska, zákaz pripojenia k Nemecku, uznanie úplnej nezávislosti ČSR, zrieknutie sa všetkých nárokov na československé územie, ktoré patrilo k Rakúsko-Uhorsku, a uznanie Poľska, Maďarska i Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov ako samostatných štátov.

      Okrem toho bola rakúska armáda obmedzená na 30.000 mužov a Rakúsko muselo platiť vojnové reparácie.

      V súlade so zmluvou Rakúskej republike s hlavným mestom Viedeň pripadli Voralbersko, severné Tirolsko, Salzbursko, Štajersko, Korutánsko, Horné a Dolné Rakúsko.

      Čechy a Morava, Slovensko a Podkarpatská Rus boli potvrdené ako súčasť novovzniknutej ČSR. Halič pripadla Poľsku; Bukovina Rumunsku; južné Tirolsko, Istria a Gorlica Taliansku; a Slovinsko a južné časti Korutánska, Štajerska a Dalmácie sa stali súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.

      Národné zhromaždenie ČSR schválilo Saintgermainskú mierovú zmluvu spolu s Versaillskou mierovou zmluvou 7. novembra 1919. Hranice Československa s Maďarskom riešila zmluva podpísaná v Trianone 4. júna 1920.

Finále Open International Championship of Europe Crown of Creativity 2020, autor: Video Jakub Králik SPŠE Hálova 16, Bratislava

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

· Jarné prázdniny Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 17. do 21. februára.
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131