Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
15.09.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja

Kovarce.

Foto: Interiér kostola v Kovarciach / Helena Rusnáková

Bratislava 15.09.2019 (Skolske.sk)

Cestou autom z Nitry do Topoľčian sa zastavíme v obci Kovarce.

pic
Foto: Helena Rusnáková

Vznik obce Kovarce v minulosti nazývanej aj Koarch sa spája s tatárskym vpádom na Slovensko v rokoch 1241 - 1242, kedy sa tu sústreďovala hospodárska a remeselná výroba do jedného celku. Od roku 1280 až do začiatku 14. storočia bola obec majetkom rodiny Ludanickovcov.
Najstaršia zachovalá listina, v ktorej s sa obec spomína je z roku 1280. Do 4. storočia bola majetkom zemianskej rodiny Ludanickovej, koncom 14. storočia sa obec dostala do správy hradu Oponice. V neskoršom období tu mali majetky Motešickovci, Berényiovci, Forgáčovci a Aponyiovci.
V 14. storočí dostala obec trhové právo a mala charakter menšieho mestečka. V 15. storočí bola obec známa šikovnými hrnčiarmi, košikármi, tkáčmi. V roku 1530 vojsko bega Mehmeda vypálilo obec. Turecký útok na obec a okolie sa zopakoval aj v rokoch 1599 a 1663. Po týchto nájazdoch sa obec vyľudnila. Opätovné zaľudň ovanie obce sa viaže k polovici 17. storočia. Hospodársky život v obci sa obnovil po vyhnaní Turkov z regiónu, po roku 1687.
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.
V roku 1864 Anton Wels a Pavol Wehle postavili v obci cukrovar, ktorý zamestnával okolo 300 ľudí.

K historickým zaujímavostiam patrí skutočnosť, že Anton Wels bol otcom Anny Welsovej, babky známej herečky Audrey Hepburnovej. Anna Welsová sa narodila v Kovarciach v roku 1868. V roku 1894 sa rodina Welsovcov presťahovala do Viedne. V januári 1889 sa Anna Welsová vydala za Viktora Rustona. Ich syn a otec Audrey Hepburnovej sa volal Jozef Ruston.

V 19. storočí sa v obci rozšírila epidémie cholery.
​​​​​​​
K pamätihodnostiam obce patrí rímskokatolícky kostol v klasicistickom slohu, v ktorom bol vykonávaný archeologický výskum v období 2016 – 2018, ktorý priniesol veľa nových poznatkov nielen o tomto historickom objekte, ale aj jeho okolia , z obdobia stredoveku a novoveku. Na výskume aktívne spolupracovali obyvatelia Kovariec ,dp.Mgr.Ondrej Tepličanec, Peter Gerši a Ing. Andrej Čopík. Bolo zdokumentovaných viacero archeologických situácií. V kostole sa nachádzajú dve krypty . V exterieri kostola sa našli kostrové pozostatky / ide o zvyšky cintorína zo 14. -17. storočia/. Pri tomto výskume objavili aj kryptu s pozostatkami pradeda Audrey Hepburn ,A. Welsa. V jeho hrobe bol objavený manžetový gombík s egyptským motívom. Počas výskumu bola objavená renesančná keramika, v podobe zlomkov hrncových nádob a kachlíc.

K stavebným pamiatkam obce patrí aj kaplnka, kaštieľ, pamätník hrdinom SNP a II. svetovej vojny a viacero malých sakrálnych pamiatok. Na priečelí kostola s anchádza pamätná tabuľa na počesť padlých v 1.svetovej vojne.

Použité zdroje:
Lacika,J.: Záhadné miesta, Dajama 2018, s.123.
Machala,D.: Slovenská vlastiveda IV., Maticaslovenská 2012, s.275.
http://www.obeckovarce.sk/historia-obce.html
Foto: Helena Rusnáková, september 2019.pic
Foto: kašieľ v ktorom žila babka známej herečky
pic
Foto: Helena Rusnáková
pic
Foto:Helena Rusnáková
Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]