Autor textu: Ekonomická univerzita v Bratislave
24.09.2019

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 na EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave dňa 16. 9. 2019 slávnostne otvorila nový akademický rok 2019/2020.

Foto: Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 na EU v Bratislave

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo privítal zamestnancov a študentov, ktorým zaprial pri príležitosti začiatku nového akademického roka veľa úspechov v práci aj štúdiu.

Rektor taktiež spomenul predchádzajúci akademický rok, ktorý bol spätý s voľbou nových akademických funkcionárov, ako aj orgánov samosprávy. Poďakoval predchádzajúcim funkcionárom za ich prácu na rozvoji fakúlt a univerzity. Zároveň uviedol, že nové vedenie univerzity v spolupráci s vedeniami fakúlt spoločne pripravili dlhodobé zámery rozvoja a ich spoločným úsilím je profilovať univerzitu „ako kvalitnú, modernú výskumnú univerzitu s internacionálnym smerovaním reflektujúcu spoločenskú zodpovednosť pripravujúcu absolventov schopných reagovať na výzvy digitalizácie a automatizácie.

Kvalita vzdelávania na Ekonomickej univerzite spĺňa požiadavky spoločenskej a hospodárskej praxe. Dôkazom kvality vzdelávania všetkých študijných programov sú absolventi, ktorí patria na domácom trhu už dlhšie obdobie medzi najžiadanejších spomedzi všetkých absolventov vysokých škôl a uplatňujú sa v čoraz väčšej miere aj na medzinárodnom pracovnom trhu.

Našou snahou je budovať univerzitu so silnou medzinárodnou dimenziou, preto jedným zo strategických cieľov univerzity je posilňovanie jej postavenia v medzinárodnom kontexte“, dodal rektor EU v Bratislave. Jeho slová potvrdzuje fakt, že v rámci bilaterálnej spolupráce fakulty EU v Bratislave realizujú 14 medzinárodných dvojitých a spoločných študijných programov s 9 partnerskými univerzitami v 8 štátoch Európy a v Ázie.

Rektor ďalej poznamenal, že medzi cieľmi na akademický rok 2019/2020 je pokračovať v zlepšovaní pracovných a študijných podmienok pre zamestnancov a študentov vo viacerých zariadeniach univerzity.

Slávnostného otvorenia akademického roka 2019/2020 sa okrem vedenia univerzity, predsedníčky Akademického senátu EU v Bratislave a dekanov fakúlt zúčastnil aj predseda Správnej rady EU v Bratislave, Ivan Šramko, ako aj viacerí členovia správnej rady a vedeckej rady univerzity. Predseda Správnej rady EU v Bratislave zaprial študentom úspešný akademický rok a zhodnotil dobré hospodárske výsledky univerzity. Okrem iného vyzdvihol aj stabilizovaný počet študentov EU Bratislave.

Priestor na vyjadrenie na slávnostnom otvorení akademického roka dostal aj prezident Študentského parlamentu EU v Bratislave, Tomáš Mazán, ktorý spomenul úspechy študentov a dodal, že k napredovaniu a posilňovaniu dobrého mena EU v Bratislave je dôležitá otvorená komunikácia a vzájomná spolupráca učiteľov a študentov. „Pevne dúfam, že počas nasledujúceho roka 2019/2020 bude aj naďalej pretrvávať veľmi dobrá a partnerská spolupráca medzi učiteľmi, ostatnými zamestnancami a študentami pri zabezpečovaní ďalšieho rozvoja univerzity“, uviedol Tomáš Mazán.

Tento slávnostný deň patril tiež odovzdávaniu Ceny rektora EU v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2019 a Ceny EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2018.

Cenu rektora EU v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2019 prevzali:
- Ing. Eva Pongrácz, PhD. (NHF EUBA),
- JUDr. Hana Magurová, PhD. (OF EUBA),
- Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD. (FHI EUBA),
- doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. (FPM EUBA),
- PhDr. Gilbert Futó, PhD. (FMV EUBA),
- PhDr. Ildikó Némethová, PhD. (FAJ EUBA) a 
- JUDr. Oľga Kmeťová, CSc. (PHF EUBA).

Cenou EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2018 boli ocenené tieto publikácie:
- v kategórii vedecká monografia – „Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a SR v kontexte stratégie Európa 2020“ autorov – doc. Ing. Mgr. Erik Šoltés, PhD., Ing. Ľubica Hurbánková, PhD., RNDr. Eva Kotlebová, PhD., Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD., doc. Ing. Mária Vojtková, PhD. (FHI EUBA),
- v kategórii vysokoškolská učebnica – „Teória pravdepodobnosti pre ekonómov s podporou jazyka R“ autorov – doc. Mgr. Vladimír Mucha, PhD., Ing. Michal Páleš, PhD. (FHI EUBA),
- v kategórii vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisoch – „Interest Rate Pass-Through in the Euro Area: Financial Fragmentation, Balance Sheet Policies and Negative Rates“ autorov – prof. Roman Horváth, MA, Ph.D., doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., Ing. Mária Širaňová, M. A., PhD. (NHF EUBA),
- v kategórii vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisoch – „Networks of volatility spillovers among stock markets“ autorov – doc. Ing. Eduard Baumöhl, prof. Ing. Evžen Kočenda, MA, Ph.D., DSc., doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. (ÚEaM EUBA, NHF EUBA),
- v kategórii vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisoch – „A Fuzzy Query Engine for Suggesting the Products BAsed on Conformance and Asymmetric Conjunction“ autorov – Dr. Miljan Vučetic, doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec (FHI EUBA).

Na záver slávnostného otvorenia akademického roka vystúpil so svojím krátkym programom  Folklórny súbor EKONÓM.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
Napíšte nám [email protected]