Autor textu: Vladimír Bačišin
08.10.2019

Abeceda ekonomiky – korupcia

Abeceda ekonomiky – korupcia

Foto: text

TASR prináša seriál – základné informácie o ekonomike.

Slovo korupcia pochádza z latinského jazyka a je prepisom slova corrumpere, čo kedysi znamenalo morálna zvrátenosť.  V súčasnosti je spojené s tým, že úradníci, alebo verejní činitelia zneužívajú svoje postavenie, autoritu a práva na svoje obohatenie. Ináč povedané osoby, ktoré o niečom rozhodujú, si za rozhodnutie pýtajú peniaze, alebo inú formu odmeny. To je v rozpore so zákonmi, ale aj morálnymi princípmi. Pojem korupcia má aj synonymum úplatkárstvo.

Výraz korupcia  má v európskych jazykoch zvyčajne širší význam, ktorý vychádza z prvotného významu pôvodného latinského slova. Charakteristickým znakom korupcie je konflikt medzi činmi úradníka a záujmami jeho zamestnávateľa alebo konflikt medzi činmi zvolenej osoby a záujmami spoločnosti. Mnoho druhov korupcie je podobné podvodom spáchaným úradníkom a patrí do kategórie trestných činov proti štátnej moci.

Hlavným stimulom pre korupciu je možnosť získať ekonomické zisky, spojené s využívaním moci a hlavným odstrašujúcim prostriedkom je riziko prezradenia a trestu.

Existuje aktívne aj pasívne podplácanie. Aktívne je keď niekto dáva úplatok, pasívne keď niekto dostáva úplatok.   V širšom zmysle je aktívne aj pasívne) podplácanie alebo poskytovanie, alebo prijímanie prospechu, či neoprávnených výhod) aj bez priameho,  úplatku, spravidla osobou zastávajúcou nejakú úradnú, mocenskú funkciu.

Podľa Transparency International: zneužívanie zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech. Podľa amerického politológa Harolda Dwighta Laswellaje to  porušenie všeobecného záujmu v prospech špeciálneho prospechu, alebo špeciálnej výhody. V  najširšom zmysle je to morálna skazenosť najmä verejných a politických činiteľov; predajnosť.
​​​​​​​
Podľa makroekonomických a politických štúdií spôsobuje korupcia značné škody a bráni hospodárskemu rastu a rozvoju v záujme spoločnosti ako celku.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Puškinov deň Ruska
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131