Autor textu: TASR
10.10.2019

Abeceda ekonomiky -  Akciový kapitál

TASR prináša seriál – základné informácie o ekonomike.

Foto: livebid.cz

Bratislava 10.10.2019 (Skolske.sk)

Kapitál môže mať rôznu formu. V dávnejších teóriách sa za kapitál považovala len pôda a príroda. Pomocou pôdy si ľudia vypestovali potraviny a v prírode nachádzali suroviny, plody a lovili zvieratá.  Pôda a kapitál im prinášala hodnoty a teda úžitok.  V súčasnosti sa kapitál čoraz viac spája s výrobou, tovarmi a firmami.

Celkový kapitál firmy sa vytvára spojením finančných prostriedkov viacerých ľudí. Títo ľudia vložia do firmy peniaze tak, že ich premenia peniaze na podiely vo firme. Získajú tým účasť, či podiel na firme. Podiely na firme majú pomenovanie akcie. V minulosti mali pomenovanie účastiny. Napríklad najstarším priemyselným podnikom v Martine bol Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, ktorý vznikol v roku 1869. Tento pojem sa používa aj v zákone o účastinných spoločnostiach z roku 1949.
Akcia je druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa (akcionára) podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti tak, ako to určuje Obchodný zákonník a stanovy akciovej spoločnosti.

Spájanie kapitálu je známe už v Antike. Už v starom Grécku ľudia združovali peniaze kvôli spoločnému podnikaniu. Kapitál sa odráža v právach spoločností napríklad vo výške ceny akcií v čase ich vydania.  Preto, lebo kapitál investovaný do firiem má právnu formu akcií, dostal pomenovanie akciový kapitál. Kapitál firmy je teda počet podielov, teda akcií vynásobený na cenu akcie. Napríklad ak firma vydá 1 000 akcií a jedna má cenu 1 000 euro, tak celkový kapitál sa vypočítava jednoducho.  Tisíc kusov akcií  vynásobíme sumou tisíc a dostaneme celkový kapitál 1 milión eur.

Človek, ktorý vložil peniaze do akciovej spoločnosti sa nazýva akcionár. Má právo sa podieľať na riadení akciovej spoločnosti. Má právo hlasovať na valnom zhromaždení firmy. Má toľko hlasov koľko má akcií. Zvyčajne jedna akcia znamená jeden hlas. Ak firma zarobila, akcionári rozhodujú čo urobiť so ziskom. Ak sa má o určitom návrhu hlasovať, mala by o tom rozhodnúť nadpolovičná väčšina akcionárov. To znamená 50 % + najmenej jedna akcia.  Ak rozhodnú, že si rozdelia zisk, tak si vyplatia dividendy.
​​​​​​​
Akciový kapitál je spojenie finančných prostriedkov ľudí, ktorých ich vložia do firmy kvôli zisku.

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]