Autor textu: Vladimír Bačišin
13.10.2019

Abeceda ekonomiky – Karl Marx

TASR Prináša príbeh významného ekonóma.

Foto: Wikipedia

Bratislava 13.10.2019 (Skolske.sk)

Meno ekonóma a mysliteľa Karla Marxa (1818 -1883) sa spája so socialistickými myšlienkami. V skutočnosti písal a študoval to, ako funguje kapitalistická ekonomika.
Narodil sa v židovskej rodine zo strednej vrstvy. V roku 1841 obhájil doktorát z filozofie. Popri analýzach kapitalizmu pracoval ako novinár. Najprv to bol liberálny denník Rheinische Zeitung, potom socialistický denník Neue Rheinische Zeitung. Istý čas bol dopisovateľom amerického denníka New York Tribune.
Jeho základným dielom je Kapitál. Kritika politickej ekonómie.  Karl Marx sa pokúsil kritizovať formu ideológie politickej ekonómie  založenej na materialistickom chápaní dialektickej metódy poznania.
Karl Marx prvým z vedcov, ktorý podrobne preskúmal niektoré ekonomické pojmy: práca, nadhodnota - sám napísal, že ich „objavil“. Marx z jeho pohľadu tiež opísal podstatu zisku, mzdy, nájomných vzťahov práce a vykorisťovania. Marx opísal ekonomickú reprodukciu nielen vo forme peňažného, ale aj vo vzťahu reprodukcie materiálneho bohatstva, pracovných a výrobných vzťahov. Marx podrobne skúmal ekonomické rozpory spojené s kapitalizmom a odôvodnil nevyhnutnosť prechodu na socializmus a potom na komunizmus.  
Karl Marx Marx položil základy teórie kapitalistickej krízy. Jedným z kľúčových komponentov tejto teórie je   zákon poklesu miery zisku. Keď technický pokrok prináša úspory, čoraz viac sa investuje do výrobných prostriedkov ako práce zamestnancov. Moderným jazykom povedané, technické inovácie vedie k tomu, že pridaná hodnota je konštantným podielom znovu vytvorenej hodnoty, a suma zisku vytvorená v prepočte na jednu peňažnú jednotku požičaného kapitálu, teda miera zisku klesá.
Ďalším významným a kľúčovým spúšťačom krízy je úver. Karl Marx hovoril, že nebezpečenstvo úveru je v tom čo dnes označujeme pojmom morálny hazard. Veritelia si berú na seba mimoriadne riziká, pretože peniaze, ktorými disponujú nie sú ich majetkom. Mimochodom morálny hazard sa niektorými teoretikmi považuje za hlavnú príčinu súčasnej krízy.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]