Autor textu: Vladimír Bačišin
16.10.2019

Abeceda ekonomiky - Medzinárodný menový fond

TASR prináša seriál – základné informácie o ekonomike.

Foto: text

Bratislava 16.10.2019 (Skolske.sk)

Medzinárodný menový fond (MMF) , anglicky  International Monetary Fund (IMF) je medzinárodná organizácia zodpovedná za globálny finančný systém a výpomoc jej členom na udržanie finančnej rovnováhy. Jeho podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu a uľahčovať rozmach a vyrovnaný rast medzinárodného obchodu, rovnako aj podporovať stabilitu výmenných kurzov.
Medzinárodný menový fond vznikol v roku 1944 na Brettonwoodskej konferencii na i, ktorá bola od 1. do 22. júla 1944. Cieľom tejto konferencie bolo dohodnúť sa ako budú vyzerať medzinárodné financie po II. svetovej vojne Konferencia bola v mestečku Bretton Woods v hoteli Mount Washington Hotel. Preto sa dnes hovorí o medzinárodných financiách ako o Brettowodskom systéme.
Vznikol Medzinárodný menový fond ako dohoda medzi viacerými štátmi o tom, že vytvoria peňažný fond, ktorý bude poskytovať pôžičky v prípade problémov jednotlivých členských krajín. Najväčší podiel na vytvorení pravidiel fondu mal John Maynard Keynes, ktorý viedol delegáciu Veľkej Británie a americký minister financií  Harry Dexter White. Každá krajina sa zaviazala do fondu vložiť určitú sumu peňazí. Konečnú dohodu štáty podpísali 27. decembra 1945. Československo patrilo medzi zakladateľov Medzinárodného menového fondu.
Medzinárodný menový fond má podľa štatútu niekoľko cieľov. Hlavným je napomáhať rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti financií. Okrem toho je to snaha napomáhať medzinárodnému obchodu a tým napomáhať zamestnanosti. Okrem iného Medzinárodný menový fond robí všetko preto, aby podporil stabilitu mien.
Čo prakticky môže urobiť Medzinárodný menový fond pre národné ekonomiky členských krajín, ktoré majú problémy? Medzinárodný menový fond poskytuje členským krajinám pôžičky. Poskytuje ich v prípade krátkodobých problémov. Väčšinou je to vtedy keď krajiny majú málo devíz. Ich cieľom je pomôcť odstrániť ekonomické problémy krajín, ktoré dostávajú pôžičky.
Stručne a jednoducho. Medzinárodný menový fond je celosvetová organizácia, ktorá zhromažďuje peniaze členských krajín. Poskytuje pôžičky kvôli prekonaniu ich ekonomických problémov.

Na ZŠ Komenského v Trebišove testovali 91 piatakov

November 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-

Prehľad udalostí:

· TK Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a chemickej spoločnosti BASF pri príležitosti predstavenia vedeckého programu Chemgeneration určeného pre študentov stredných škôl Košice, UVP Technicom, hlavná budova TUKE, Letná 9, 10.00
· Medzinárodný deň bez fajčenia
· Svetový deň absurdít
· Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev
· Deň spriemyselnenia Afriky
· Svetový deň detí (UNESCO)
· Medzinárodný deň geografických informačných systémov
· Uskutoční sa testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 308