Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Vladimír Bačišin
23.10.2019

Abeceda ekonomiky -  produktivita práce 

TASR prináša seriál - základné informácie o ekonomike

Foto: www.pixabay.com

Bratislava 23.10.2019 (Skolske.sk)

Produktivita práce je to, koľko výrobkov, alebo služieb sa poskytne za určitú jednotku práce. Jednotka môže byť mzda za hodinu. Napríklad môže to byť to, koľko fliaš kompótu zavarí moja mama za hodinu. Môže to byť aj to koľko dosiek napília z guľatiny za hodinu. Čím viac kompótu, alebo čím viac dosiek,  a čím nižšia tým vyššia produktivita práce.

Od čoho závisí produktivita práce? Produktivita práce nie je stabilnou jednotkou. Nemôžeme povedať, že za hodinu sa v podniku vyrobí určité množstvo výrobkov. Napríklad vo firme, ktoré vyrába nábytok, môžu za hodinu vyrobiť dvadsať stoličiek. Majiteľ podniku však môže zdokonaliť výrobu. Kúpi si nové stroje. Vďaka novým strojom, ktoré rýchlejšie vyrezávajú jednotlivé diely na stoličky, za rovnaký čas môže vyrobiť tridsať stoličiek. Znamená to, že produktivita práce nie je rovnaká. Mení sa v čase a môže sa zvyšovať.

Produktivita práce závisí od stupňa dosiahnutého technického vývoja, od používanej technológie výroby.  Elektrická lokomotíva je určite „produktívnejšia“ ako parná lokomotíva, ktorá spaľuje čierne uhlie.  Produktivita práce závisí aj od organizácie práce a od využívania pracovného času.
Čo je podstatou produktivity práce? Produktivita práce nám hovorí aj o tom ako efektívne je vynaložená práca. Je to pomer medzi vyrobenou produkciou a spotrebovaným časom. Čím viac výrobkov sa vyrobí za jednu jednotku času, tým menej času treba na jeden výrobok. Čím vyššia je produktivita práce, tým  môže ekonomika určitej krajiny konkurovať iným. Čím vyššia produktivita práce v podniku, tým je lepšie postavenie podniku na trhu.

Produktivita práce vyjadruje objem vyprodukovaných hodnôt pripadajúca na jednotku spotrebovanej práce za určité obdobie, ako je rok, mesiac, deň, alebo hodinu), podľa toho, v akom období túto produktivitu zisťujeme.
​​​​​​​
Produktivitu práce rozlišujeme aj podľa toho, čo považujeme za jednotku práce. Ak je touto jednotkou práce ľudská práca (práca vykonaná človekom meraná cenou práce - mzdou, hovoríme o produktivite živej práce. V prípade, že za jednotku práce považujeme prácu obsiahnutú vo všetkých vstupoch do určitého transformačného procesu , ktorého výsledkom je produkovanie sledovaných hodnôt, hovoríme o produktivite spoločenskej práce, meranej cenou všetkých vstupov do výrobného procesu - cenou živé i zhmotnené práce.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]