Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Školské.sk
26.10.2019

Budovanie demokracie učením o minulosti

To je téma medzinárodného kolokvia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Foto: UPJŠ

Košice 26.10.2019 (Skolske.sk)

Medzinárodné kolokvium a workshop s názvom Budovanie demokracie učením o minulosti sa uskutoční v dňoch 29. a 30. októbra 2019 na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kvalita dejepisnej výučby a kvalita pregraduálnej prípravy učiteľov dejepisu sa do centra pozornosti širšej odbornej i laickej verejnosti výraznejšie dostala po ostatných parlamentných voľbách v roku 2016. V dôsledku volebných výsledkov sa predmetom kritiky stal najmä dejepis, ktorý sa – bez akejkoľvek hlbšej analýzy didaktického systému, v ktorom funguje – ocitol spolu s občianskou náukou v pozícii „vinníka“ zodpovedného za aktuálne spoločensko-politické problémy, po parlamentných voľbách spojené najmä s rastúcim extrémizmom.

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach sa rozhodla vstúpiť do prebiehajúcej diskusie formou medzinárodného kolokvia, na ktorom predstaví aktuálne výsledky výskumu z oblasti didaktiky dejepisu – zameraného konkrétne na potenciál učenia o minulosti pri budovaní demokratických hodnôt súčasnej spoločnosti. Téma je reakciou na rastúci extrémizmus a radikalizáciu spoločnosti nielen na Slovensku, kde posledné prieskumy verejnej mienky opäť ukázali nárast preferencií krajnej pravice. Stretnutie vedeckých kapacít medzinárodnej úrovne na pôde Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach vytvorí základ pre budovanie na Slovensku dosiaľ absentujúcej vedeckovýskumnej platformy pre didaktiku dejepisu.

Hlavnou rečníčkou prvého dňa bude prof. Dr. Susanne Popp (Universität Augsburg, Nemecko). Ďalej vystúpia prof. Dr. Terry Haydn (University of East Anglia, V. Británia), prof. Dr. Anke John (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nemecko) a prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Univerzita Karlova, Česká republika). Druhý deň je vyhradený pre workshop pod názvom Pátrame po reči iného: jeden z prostriedkov výchovy k demokracii v modernom dejepise pod vedením doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý vystúpi aj s prednáškou na záver prvého dňa medzinárodného kolokvia. Workshop je určený učiteľom základných a stredných škôl a jeho účastníci získajú rozsiahly didaktický materiál, ktorý im umožní aplikovať aktuálne edukačné trendy priamo do výučby dejepisu.
 

PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]