Autor textu: Vladimír Bačišin
28.10.2019

Abeceda ekonomiky - pracovná zmluva

TASR prináša seriál - základné informácie o ekonomike.

Foto: www.pexels.com

Bratislava 28.10.2019 (Skolske.sk)

Základný dokument, ktorý je dôležitý pre prácu je pracovná zmluva. Uzatvára ju zamestnávateľ so zamestnancom. To čo v nej má byť, upravuje Zákonník práce, čo je jeden zo základných zákonov upravujúcich pomery na trhu práce.  V Uhorsku pracovný pomer postupne nahradil čeľadnícky pomer a poddanský pomer. Čeľadník, alebo aj paholok bol  robotník pracujúci na súkromnom hospodárstve za mzdu, stravu a bývanie.  

Pracovné pomery dnešného typu, teda na princípe úplnej zmluvnej autonómie,  sa rozšírili najmä so vznikom továrenskej výroby a s rozvojom baníctva. V konečnom štádiu vývoja, najmä v zmysle zákona, presnejšie jeho článku 16 z roku 1840 o obchodných zamestnancoch a ich pracovnom pomere, sa pracovná zmluva chápala ako zmluva, ktorou sa jedna strana, zamestnanec, zaväzovala vykonávať prácu druhej strane (zamestnávateľovi), ktorú mu za to sľuboval plnenie mzdy.
Povieme si o tom čo by mala obsahovať pracovná zmluva. Pracovná zmluva s uzatvára písomne medzi zamestnancom a zamestnávateľom.  Pracovná zmluva obsahuje druh práce, na ktorý bol zamestnanec prijatý do pracovného pomeru. Hovorí sa v nej mieste práce, deň nástupu do práce a o mzdových podmienkach. Ak sú mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, nemusia byť v pracovnej zmluve. Vtedy sa v pracovnej zmluve uvádza odkaz na kolektívnu zmluvu.

Ak zamestnanec pracuje nielen doma, ale aj v zahraničí v pracovnej zmluve by malo byť poukázané na to kde a ako dlho sa bude zdržiavať v zahraničí.  Vtedy sa uvádza aj to aká je jeho mzda v cudzej mene, prípadne iné odmeny, ktoré sú spojené s pôsobením v zahraničí. Môžu to byť úhrada na ubytovanie, či stravovanie v zahraničí.
​​​​​​​
Pracovná zmluva sa vyhotovuje v dvoch kusoch. Jeden patrí zamestnancovi, druhý zamestnávateľovi.  Aké sú ďalšie prvky, ktoré môžu byť súčasťou pracovnej zmluvy? V pracovnej zmluve môžu byť podmienky skúšobnej doby. V prípade zamestnancov sú tri mesiace. V prípade vedúcich manažérov firmy, alebo členov predstavenstva alebo dozornej rady firmy to môže byť šesť mesiacov. Skúšobná doba sa nepoužív,a ak sa zmluva opätovne uzatvára na dobu určitú. Je samozrejmé, že skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne. Ináč je neplatná.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]