Autor textu: Vladimír Bačišin
05.11.2019

Abeceda ekonomiky - priemerná a mediánová mzda 

TASR prináša seriál - základné informácie o ekonomike.

Foto: www.pixabay.com

Bratislava 05.11.2019 (Skolske.sk)

Na Slovensku sa pod pojmom priemerná mzda rozumie aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku.  Preto väčšinou platí pravidlo, že 70% ľudí zarobí menej ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Pokiaľ by ste chceli vedieť koľko percent Slovákov zarobí viac ako vy, pre túto štatistiku používame pojem medián. Je to dôležitá suma pre výpočet budúceho dôchodku, ktorá sa odvíja od priemerného platu, z ktorého sa počíta koeficient.

Ako sa vypočítava priemerná mzda?  V matematike, alebo v štatistike máme množinu čísiel. Napríklad sú to mzdy 500, 600 a 700. Spočítame ich spolu. Spolu je to 1 800. Rozdelíme ich na tri. Priemer je 800. Takto sa spočítavajú všetky mzdy v ekonomike. Potom sa rozdelia na ich počet. Priemer je jeden z najrozšírenejších štatistických ukazovateľov, ktoré vyjadrujú určitý smer vývoja. Preto môžeme niekedy počuť slová : „priemerná mzda stúpa“, alebo priemerná mzda. Aj preto môžeme vedieť, či niekto zarába viac alebo menej.

Výška priemernej mzdy sa na Slovensku každoročne zvyšuje. Je to dané predovšetkým tým, že peniaze časom strácajú svoju hodnotu. O tom, či vám stúpne alebo klesne životná úroveň rozhoduje inflácia. Pokiaľ váš plat v nasledujúcom roku neporastie a výška inflácie je na úrovni 2%, reálne máte nižší plat o spomínané 2%.

Čo je to mediánová mzda? Predstavme si že máme niekoľko miezd. Medián je ten stred kde môžeme mzdy rozdeliť na dve polovice. Pri priemere sa môže ukázať, že v priemere majú všetci veľmi veľa. Existuje však niekoľko ľudí s veľmi vysokými mzdami a mnoho s  nízkymi. Ukáže sa, že v priemere majú všetci veľa. Nie je to tak, mnohí budú mať málo.  Priemerná mzda je dobrým ukazovateľom celkovej úrovne mzdy v krajinách s nízkou nerovnosťou v platbách za prácu. Ale v krajinách s veľkými rozdielmi, vysokou mierou nerovnosti je lepšie pre porovnávanie miezd lepšie používať medián.
Základná výhoda mediánu, ako štatistického ukazovateľa je tá skutočnosť, že nie je ovplyvnený extrémnymi hodnotami. Preto sa často používa aj v prípade šikmých rozdelení, pri ktorých aritmetický priemer poskytuje zvyčajne nevhodné výsledky.
​​​​​​​
Stručne povedané priemerná mzda sú všetky mzdy rozdelené na ich počet, medián je rozdelenie na dve polovice.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131